Reactie provincie Utrecht over vertraging ingebruikname tram

De tram van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein kan de komende maanden nog niet rijden. De reden is een grote blunder van de provincie Utrecht met de vergunningsaanvraag. Daardoor geeft de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) geen groen licht om de tram te gebruiken zodra de renovatie van deze zomer is afgerond. Vandaag kwam de provincie Utrecht met een reactie.

De provincie Utrecht: ‘Aannames, onderschattingen en onvoorziene zaken zijn er de oorzaak van dat de exploitatie van de SUNIJ lijn opnieuw is vertraagd met, zo ver we nu kunnen overzien,  enkele maanden. Nog maar twee weken geleden meldden we dat de vertraging slechts enkele weken zou duren. Het is dan ook zeer pijnlijk dat in zo’n korte tijd alweer allerlei nieuwe, negatieve, ontwikkelingen naar voren komen.  Vooral voor onze reizigers is dit nieuws een grote domper: langer vervangend vervoer en reishinder.’

‘Een van de verkeerde aannames is dat het project is aangemerkt als een renovatieproject maar door de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt gezien als een nieuwbouwproject. Hier hoort andere documentatie bij en dat kost meer tijd om dat op orde te krijgen.’

‘Bij het uitwerken van de nieuwe planning is duidelijk geworden dat de eerdere verwachting van exploitatie te optimistisch is geweest en dat er, mede in het belang van een goed en veilig functionerend tramsysteem, meer  tijd nodig is om de vernieuwde lijn in gebruik te kunnen nemen. De planning van het project moet daarom helaas worden aangepast. Dit betekent dat de reizigers langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer. Op dit moment wordt hard gewerkt om op korte termijn meer inzicht te bieden  in de nieuwe  planning.’

‘De komende tijd zal door de gedeputeerde, het projectteam en vele anderen, alles op alles worden gezet om de schade zoveel mogelijk te beperken zodat reizigers snel krijgen waar ze recht op hebben: kwalitatief goed tramvervoer.’

One thought on “Reactie provincie Utrecht over vertraging ingebruikname tram

  1. W. Stubbe

    Helaas niets nieuws onder de zon. Al vanaf het allereerste moment waarop de provincie Utrecht eigenaar is van het trambedrijf is er duidelijk sprake van desinteresse voor de tram. Achterstallig, slecht of geen onderhoud aan materieel en infrastructuur; het niet willen leren van in het verleden gemaakte fouten; het accepteren dat de aanleg van de Uithoflijn voor een deel slecht is uitgevoerd; het niet willen oplossen van problemen – i.i.g. niet van harte en niet op korte termijn – tonen dit al jarenlang aan. Bij de vorige verbouwing – of de provincie toen ook al eigenaar was weet ik zo niet – duurde de uitloop daarvan minimaal drie maanden. De wisselproblemen van 2018 en 2019 hebben meer dan negen maanden geduurd voordat ze waren verdwenen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden hierbij.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren