Reactie college van B&W op het besluit om te stoppen met Lean-project

Lean, het onderzoeksproject naar aardwarmte in Nieuwegein, wordt stopgezet. Dat heeft initiatiefnemer Warmtebron Utrecht in een brief aan de gemeente Nieuwegein, Utrecht en de Provincie laten weten. Aardwarmte is één van de realistische opties om het Nieuwegeinse warmtenet te verduurzamen. Het einde van onderzoeksproject Lean verandert dat niet. Een goed Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein is en blijft dus nodig is om als gemeente aardwarmte-initiatieven en locaties te kunnen beoordelen. Het publieke besluitvormingsproces voor het Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein wordt dan ook voortgezet.

Warmtebron Utrecht is een samenwerking van elf partijen die gezamenlijk de mogelijkheid van aardwarmte onderzoeken. Ongeveer twee jaar geleden is gemeente Nieuwegein benaderd door Warmtebron Utrecht toen bleek dat in de provincie Utrecht de grond onder Nieuwegein grote potentie bleek te hebben. Vanaf dat moment is de gemeente intensief betrokken bij het Lean-project.

Wethouder Marieke Schouten (energie en klimaat): “Het is bijzonder spijtig dat Warmtebron Utrecht heeft moeten besluiten dat Lean niet haalbaar is. Om goede besluiten te nemen rond aardwarmte, is tijd nodig. Meer tijd dan past in de subsidievoorwaarden die aan dit project van Warmtebron Utrecht zijn verbonden. Uiteraard respecteer ik dat besluit van Warmtebron. Het college wil Warmtebron danken voor hun investering in tijd en middelen, en de goede samenwerking.”

Waarom aardwarmte
Nieuwegein gaat de komende 20 jaar over op een andere warmtevoorziening, zonder aardgas. Dat is onderdeel van een landelijke afspraak: heel Nederland stapt op termijn over op duurzame energie. Marieke Schouten: “Ook de stadsverwarming, waarop ruim de helft van de woningen is aangesloten, moet stap voor stap 100% aardgasvrij worden. De gemeente ziet aardwarmte als een van de mogelijke energiebronnen om dit te bereiken. We zijn bezig om een afwegingskader op te stellen, met daarin voorwaarden waaraan winning van aardwarmte moet voldoen, en daar gaan we ook mee door, ook al stopt het project Lean.”

Veilig en zorgvuldig
Veilige en goede warmtevoorziening is belangrijk. Nieuwegein is een van de eerste gemeenten die zo’n kader opstelt. Het ontwikkelen ervan vraagt om een zorgvuldig maatschappelijk en politiek proces. De gemeente werkt momenteel samen met inwoners aan het gemeentelijke afwegingskader om aardwarmte-initiatieven te kunnen beoordelen. Naar verwachting zal het college van B&W het afwegingskader in december ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren