Rapportage nieuwe bewoners Blokhoeve Lamellen

De projectontwikkelaar AM Wonen heeft onderzoek gedaan onder de nieuwe bewoners in deelgebied Lamellen in Blokhoeve. De resultaten zijn verwerkt in een rapport. Het college heeft kennisgenomen van dit rapport.Uit de rapportage blijkt dat veel kopers uit de nabije omgeving komen. Van de kopers laat 81% een woning achter (doorstromer), 19% is starter op de woningmarkt. De doorstromers komen voor 66% uit een koopwoning, 34% laat een huurwoning achter. Bij de koopwoningen zijn dat met name tussenwoningen, bij de huurwoningen voornamelijk gestapelde woningen. Belangrijke verhuismotieven zijn de verandering in de samenstelling van het huishouden, naar een nieuwbouwwoning willen, de vorige woning was te klein en men wil kopen in plaats van huren.Bij de aankoop zijn de relatie prijs/product, het aantal kamers, de grootte van de woonkamer en de woning belangrijke aspecten. Het rapport wordt ter inzage gelegd voor de commissie RIM.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk