Rapportage integrale aanpak Roma problematiek

Samenvatting:Bij de start van de integrale aanpak Roma problematiek in 2009 werd afgesproken om college en raad tijdens de pilot periode van 3 jaar via een halfjaarrapportage te informeren over de voortgang. In deze vijfde halfjaarrapportage staat de voortgang binnen de 27 Wisselgeldgezinnen centraal ten aanzien van de vijf hoofddoelstellingen: verbeteren schoolgang, verminderen overlast, tegengaan armoede, tegengaan uitkeringsafhankelijkheid en terugdringen criminaliteit. De vooraf vastgestelde streefcijfers op de terreinen “verbeteren schoolgang” en het “tegengaan van uitkeringsafhankelijkheid” werden in de eerste helft 2011 ruimschoots behaald.

Met betrekking tot de schoolgang geldt dit vooral voor de participatie van Roma kinderen in het basisonderwijs. De schoolgang in het voortgezet onderwijs blijft echter nog problematisch. De intensieve benadering van de 27 Wisselgeldgezinnen en de investering in de professionaliteit en kennis van alle betrokken instellingen hebben inmiddels een directe, positieve uitstraling op de resultaten bij andere gezinnen waar sprake is van multiproblematiek.

Beslispunten:Kennis te nemen van de vijfde halfjaarrapportage over de integrale aanpak Roma problematiek (1 januari 2011-1 juli 2011). Akkoord.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: