Katern

Raadsvergadering 24 februari 2022

Op donderdag 24 februari vindt de laatste Raadsvergadering van deze raadsperiode plaats. Hierna kunnen de fracties zich gaan opmaken voor de verkiezingen, waarna in april pas weer de eerste Avond voor de Stad gehouden wordt. De Raadsvergadering begint om 19:30 uur.

Zoals we inmiddels weer gewend zijn, vindt deze vergadering op het Stadshuis plaats. Pers en publiek kunnen inschakelen via nieuwegeinsraad.live/stream1. Via deze link kunt u t.z.t. ook de definitieve en volledige agenda voor de Raadsvergadering bekijken. Deze avond zullen onder meer de volgende onderwerpen de revue passeren:

  • Zinswijze begrotingswijziging 2022 en procesbrief 2023 WIL
   Door de coronacrisis vond Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) dat het vrijwel onmogelijk werd om in 2021 een betrouwbare kadernota aan de raad te presenteren. Daarom heeft WIL zijn werkwijze iets aangepast met als doel om de raadsleden beter bij de ontwikkeling van inhoudelijke en financiële kaders te betrekken én om beter te kunnen aansluiten op de ontwikkelingen in 2022. Nu ligt er het voorstel om de gehanteerde werkwijze ook voor komend jaar aan te houden. De gemeenteraad wordt gevraagd om een oordeel te vormen over dit voorstel en over de voorgestelde begrotingswijziging 2022.
  • Zienswijze ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht
   De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, die milieutaken (toezicht en handhaving) uitvoert voor elf gemeenten in de regio. De RUD schetst in de kadernota 2023 zijn visie op de ontwikkeling van de samenwerking, de ambitie voor de toekomst en het financiële plaatje dat bij deze ambitie hoort. De gemeenteraad zal een oordeel vormen over deze kadernota.

  Tot slot
  De gemeenteraad dankt u hartelijk voor uw interesse tijdens deze raadsperiode en hoopt u vanaf april weer te mogen ontmoeten op de publieke tribune van de Raadzaal. Blijf in de tussentijd op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website: www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

  Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

  Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk