Katern

Raadsvergadering 16 december 2021

Op donderdag 16 december vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Als de gemeenteraad niet aan alle punten op de agenda toekomt zal de vergadering op maandag 20 december worden vervolgd.

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. Het is dan ook niet mogelijk deze vergadering bij te wonen op het Stadshuis. Uiteraard kunt u de vergaderingen wel digitaal volgen óf terugkijken via nieuwegeinseraad.live/stream1. Op 16 december zal de gemeenteraad besluiten nemen over onder andere:

• Afwegingskader Aardwarmte
Nieuwegein gaat de komende 20 jaar over op een warmtevoorziening zonder aardgas. Aardwarmte is dan één van de kansrijke duurzame energiebronnen. De mogelijke winning van aardwarmte zal zorgvuldig moeten plaatsvinden. Daarvoor is het Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein opgesteld. De gemeenteraad neemt een besluit over dit te hanteren afwegingskader bij het beoordelen van aardwarmte-initiatieven.

• Voetbal en inpassing hockey Sportpark Parkhout-Zandveld
De gemeenteraad neemt een besluit over de plannen voor het Sportpark Parkhout-Zandveld. Voorgesteld wordt om een vierde kunstgrasveld aan te leggen voor de voetbalvereniging en een investeringssubsidie te verstrekken voor de bouw van de kantine. Verder wordt voorgelegd om hockeyvereniging MHCN naar het sportpark te verplaatsen. Door deze verplaatsing kan in Rijnhuizen Noord woningbouw plaatsvinden en worden de hockeyfaciliteiten verbeterd.

• Maatschappelijke financiering Klimcentrum Blokhoeve blok West
Mountain Network heeft vergevorderde plannen voor het realiseren van het grootste klimcentrum van Nederland en heeft de gemeente gevraagd het project te ondersteunen door het verstrekken van een gemeentegarantie. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

• Loods scouting Vreeswijk
De artillerieloods F op Fort Vreeswijk is eigendom van de gemeente en wordt gehuurd door Scouting Vreeswijk. De bouwkundige staat van de het gebouw is matig en de onderhoudstoestand is slecht. Het is dan ook nodig om maatregelen te treffen om het gebouw te renoveren. De gemeenteraad neemt een besluit over het al dan niet renoveren in combinatie met verduurzamen van de loods.

Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen en waarover de gemeenteraad op 16 december nog meer een besluit neemt op https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein.

Tot slot
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres: griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren