Katern

Raadsbijeenkomsten november

2 november 2017 Raadsvergadering
Donderdag 2 november vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda onder andere de onderwerpen Najaarsnota 2017 en de Programmabegroting 2018. Aanvang is om 20.00 uur in het Stadshuis, Stadsplein 1.

8 november 2017 Commissie Samenleving
Woensdag 8 november vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlo-pige agenda voor deze commissievergadering de onderwerpen Vaststelling Economische Visie en Regionale koers Maatschappelijke opvang en Be-schermd wonen U16 Van wonen in een instelling naar zelfstandig wonen met begeleiding. Aanvang is om 20.00 uur in het Stadshuis, Stads-plein 1.

9 november 2017 Commissie ROM
Donderdag 9 november vergadert de commissie ROM. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering de onderwerpen Dienstverleningsconcept en voorontwerp Atrium, Koersdocument City, Coördinatiebesluit HN-locatie, Ontwikkeling fortwachterswoning op Fort Jutphaas en de Ontwikkelstrategie Omgevingswet. Aanvang is om 20.00 uur in het Stads-huis, Stadsplein 1.

Datum                      Bijeenkomsten          Aanvang
16 november 2017 Raadsinformatieavond 20.00 uur
23 november 2017 Raadsvergadering 20.00 uur
30 november 2017 Raadsinformatieavond 20.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoon-nummer 14 030 of via griffie@nieuwegein.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren