Katern

Raadsbijeenkomsten juni/juli 2017

29 juni 2017 Voorjaarsdebat
Op donderdag 29 juni 2017 is vanaf 14.00 uur het voorjaarsdebat van de gemeenteraad. Tijdens het voorjaarsdebat wordt de kadernota besproken waarin de kaders voor de begroting 2018 worden vastgesteld. Ook de andere financiële stukken zoals de jaarstukken 2016 en de voorjaarsnota 2017 worden dan besproken. Het debat vindt plaats in het Stadshuis, Stadsplein 1.

3 juli 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Wet sociale werkvoorziening
Op maandag 3 juli 2017 vindt er in het Stadshuis, Stadsplein 1 een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de Wet sociale werkvoorziening. Op de bijeenkomst wordt informatie verstrekt over het Transformatieplan Wsw en het transitieplan PAUW Bedrijven en de vervolgstappen die gezet gaan worden. De bijeenkomst start om 20.00 uur óf aansluitend op de eventuele voortzetting van het Voorjaarsdebat van donderdag 29 juni.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk