Raad Nieuwegein wil toezeggingen vastgelegd hebben

Het College van Nieuwegein moet in de samenwerking met inwoners en organisaties gemaakte afspraken gaan vastleggen. Dat is de uitkomst van het raadsdebat wat de gemeenteraad met het College donderdag 18 december voerde naar aanleiding van een motie van CDA, ChristenUnie, Groenlinks, SP en D66.

Met deze uitspraak wil de gemeenteraad nieuwe discussies voorkomen over wat wel of niet is afgesproken tussen gemeente en bijvoorbeeld bewoners als zij samenwerken aan een plan. Maar ook is te zien hoe die afspraken uitgevoerd worden. Dan kan de gemeenteraad dit uiteindelijk ook beter gebruiken voor de politieke afwegingen over het betreffende onderwerp.

De gemeente is namelijk de komende jaren met veel inwoners en organisaties in gesprek over nieuwe plannen. De politieke partijen onderstrepen dat belang maar vinden het niet gewenst dat zowel de gemeente als de gesprekspartners in situaties terecht komen waarin voortdurend onduidelijkheid ontstaat over wat ze met elkaar hebben afgesproken. Dat daar volop discussie over kan ontstaan werd bijvoorbeeld zichtbaar bij de samenwerking met het wijkplatform Hoog-Zandveld / Lekboulevard vanwege de herontwikkeling van het Lotusplantsoen. Daar werd een aparte bijeenkomst mee georganiseerd om te reconstrueren wat is afgesproken. Met het aannemen van dit voorstel wordt de samenwerking tussen gemeente en gesprekspartners nog transparanter.

Naast de indieners van de motie stemden ook iedersBelang, Stadspartij Nuwegein en VSP voor het voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk