PvdA Nieuwegein stuurt brief inzake plaatsing Jeugd GGZ

De PvdA in Nieuwegein maakt zich zorgen om kinderen die mogelijk niet de juiste, of helemaal geen zorg krijgen terwijl deze wel nodig is. Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg krijgen kinderen vaak de verkeerde hulp en moeten ze lang wachten op hulp. Dat constateren Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, gehandicaptenkoepel VGN en de orthopedagogische vereniging VOBC in een manifest.

Fractievoorzitter Marianne Spalburg van de PvdA: ‘Het gaat hierbij om kinderen die meerdere problemen hebben en waarbij geconstateerd is dat er niet voldoende plekken zijn, waar deze kinderen de benodigde zorg kunnen ontvangen. Om deze problemen aan te pakken hebben de Gemeenten van het Rijk middelen beschikbaar gekregen om een doorzettingsfunctionaris aan te stellen. Een doorzettingsfunctionaris is iemand die een doorbraak kan forceren voor kinderen en ouders die met hun hulpvraag vastlopen.’

In een brief ex art 42 aan het college van van Burgemeester en Wethouders stelt de PvdA de volgende vragen:

  1. Zijn er binnen de gemeente Nieuwegein kinderen die voor de benodigde zorg binnen een Jeugd GGZ instelling op een wachtlijst staan en voor wie niet binnen de Jeugd GGZ een geschikte plek te vinden is? En om hoeveel kinderen gaat dit dan?
  2. Is er binnen de gemeente Nieuwegein een doorzettingsfunctionaris aangewezen?
  3. Indien nee, is er dan binnen de structuur van Geynwijs een medewerker hiermee belast. In het kader van één gezin, één plan, één regisseur en is deze dan in staat om dit te regelen?
  4. Indien nee, is er dan binnen de gemeente duidelijkheid over waar ouders die problemen hebben met het geplaatst krijgen van hun kind terecht kunnen?
  5. Indien er kinderen zijn waar geen geschikte plaats voor is, wat doet het college eraan om hiervoor een oplossing te zoeken?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk