PvdA luidt de noodklok op de woningmarkt

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor woningzoekenden in Nieuwegein met een laag inkomen staat onder grote druk. De PvdA luidt de noodklok. 70% van de woningzoekenden behoort tot de groep die een sociale huurwoning nodig heeft (huur tot € 595 per maand). De woningcorporaties willen de huren van 90% van de woningen verhogen tot de maximum grens van € 695 huur per maand. De resterende 10% zelfs boven die grens. De PvdA vindt dat dit niet kan. Huurders kunnen die € 100 extra per maand niet meer opbrengen. Het moet dus afgelopen zijn met het uitmelken van de sociale huurwoningen. Recent onderzoek van RIGO en WoningNet wijst uit:

• 70% van de 212.000 woningzoekenden heeft een laag inkomen (tot € 28K voor meerpersoonshuishoudens) en recht op huurtoeslag;
• In 2013 werden via WoningNet ca. 6.000 sociale huurwoningen aangeboden. Een steeds groterde, (in onze regio al meer dan de helft) wordt aangeboden in de duurste categorie (€ 574 € 681)
• Ondanks het duurdere aanbod zijn meer woningen toegewezen aan huurders met een laag inkomen; nieuwe huurders uit de doelgroepen zijn dus veel duurder (moeten) gaan huren.

Dit plaatst serieuze vraagtekens bij de betaalbaarheid van het aanbod voor de woningzoekenden en nieuwe huurders. Aan de hand van de Nibud advieshuren is vast te stellen dat in 2013 bijna 40% van de (geslaagde) woningzoekenden in onze regio een sociale huurwoning hebben gekregen die zij volgens de norm niet kunnen betalen. Van de toewijzingen aan de primaire doelgroep had zelfs de helft een huurprijs boven de Nibud advieshuur. Hier moet een einde aan komen.

De PvdA wil dat Nieuwegein meer inzet op aanbod van woningen met een huur tot € 599. Woningcorporaties moeten stoppen met het verhogen van de huren tot boven deze betaalbaarheidsgrens. Het college wordt gevraagd om hierover snel prestatie-afspraken met de corporaties te maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk