PvdA en GroenLinks pleiten voor nationaal noodplan stijgende kosten

De kosten voor energie en boodschappen exploderen. Waar mensen op de grens van het bestaansminimum al langer de rekeningen niet konden betalen, zijn nu ook mensen met een middeninkomen aan de beurt. In het hele land roepen wethouders en fractievoorzitters van de PvdA en GroenLinks het kabinet op tot een nationaal noodplan: hogere lonen, compensatie voor meer mensen en ingrijpen in een falende energiemarkt.

Guido Bamberg (PvdA)

Ook de Nieuwegeinse wethouders Guido Bamberg (PvdA) en Marieke Schouten (GroenLinks) en fractievoorzitters Vincent van Esch (PvdA) en Alma Feenstra (GroenLinks) hebben de oproep ondertekend.

Voor veel Nederlanders staan de seinen op rood. Wie boodschappen wil doen, de energierekening of de huur moet betalen merkt het in zijn portemonnee: het leven wordt snel duurder. Zelfs voor mensen met een middeninkomen wordt het steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Zonder ingrijpen neemt de armoede snel toe. Mensen hebben steeds meer geld nodig om aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl hun inkomen nauwelijks stijgt.

GroenLinks en de PvdA in Nieuwegein: ‘In veel steden en dorpen is de situatie nu al nijpend. Juist in moeilijke tijden moet je kunnen rekenen op een steuntje in de rug. Omdat we sterker staan als we omzien naar elkaar. Maar deze crisis kunnen we niet meer het hoofd bieden met lokale potjes en steunpakketten alleen. De gemeenten staan klaar om te helpen, maar deze crisis moet worden opgelost in Den Haag. De alarmbellen rinkelen immers over de volle breedte van het land. Dat vraagt om een nationaal noodplan.’

‘Daarom roepen we het kabinet op om snel in actie te komen. Als lokaal bestuurders hebben we onvoldoende middelen om van dienst te kunnen zijn. De huidige maatregelen van het kabinet zijn ongericht en onvoldoende. Kijk alleen al naar de energierekening: die stijgt harder dan de compensatie die mensen krijgen.’

Nationaal noodplan
De partijen willen een nationaal noodplan van het kabinet. Allereerst: na een jarenlange periode waarin de winsten harder stegen dan de normale inkomens moeten de lonen nu echt omhoog. ‘De vrijblijvende oproep van ministers aan werkgevers om loonsverhoging is onvoldoende. Het minimumloon moet sneller omhoog, een nationaal akkoord met werkgevers en vakbonden over loonstijging, ook voor de middeninkomens, is noodzakelijk.’

Marieke Schouten (GroenLinks)

‘Verder’, zo vinden de PvdA en GroenLinks: ‘moeten de middelen en mogelijkheden voor compensatie van inwoners in de knel worden uitgebreid. De energietoeslag van honderden euro’s, enkel voor de mensen die tot 120 procent van het minimum verdienen, is ontoereikend. De lasten stijgen met duizenden euro’s en ook mensen boven de minimumgrens komen steeds vaker in de problemen.’

‘De falende energiemarkt, waar exploderende kosten gepaard gaan met torenhoge winsten voor energiebedrijven, vraagt om nationale sturing. Betaalbare energie is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. Dat vraagt in deze unieke periode om bijvoorbeeld prijsplafonds voor consumenten. Niet om vrij spel terwijl mensen in de kou zitten. Durf te sturen in de energiemarkt vragen wij met klem.’

‘Die urgentie, dat type denken om op de kortst mogelijke termijn Nederland perspectief te bieden, dat missen wij bij het kabinet. Tegen de ministersploeg zeggen wij daarom: kom met een nationaal noodplan stijgende kosten. De samenleving schreeuwt erom. De pijn van veel van de inwoners van onze steden en dorpen vraagt om een antwoord. Om een noodplan voor de miljoenen mensen voor wie het erop of eronder is deze winter.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk