Put of prut?

De provincie gaat weer met de Nedereindse Plas aan de gang. Door extra grond langs een aantal oevers te storten hoopt de provincie te voorkomen dat materiaal dat in het verleden in de put is gestort “los komt” en het water vervuild. Op zichzelf lovenswaardig dat de provincie de Plas weer geschikt wil verklaren voor waterrecreatie. (MAAR GERUST IS DE PvdA-NIEUWEGEIN ER NIET OP)

Wat is de historie?

In een ver grijs verleden is ongecontroleerd (en illegaal) gestort in de (wat toen nog heette) Put van Weber. Huisvuil, ziekenhuisafval, maar wellicht nog erger. De gehele vuiligheid werd afgedekt met een kleilaag. Alvorens er gezwommen mocht worden werd er doorlopend de waterkwaliteit gemeten: prima kwaliteit, schoner dan de Lek.

Nadat de Plas was vrijgegeven voor recreatie ontdekten IJsselsteinse milieu-duikers langs de oevers van de Plas losgekomen vuil. De kleilaag was kennelijk weggezakt en stortmateriaal kwam los. Overigens (in weerwil van de briefschrijfster van de frontpagina van PEN) zonder dat dit de waterkwaliteit beinvloedde. Onderzoek wees uit, dat het water nog steeds prima in orde was, maar dat er sprake was van instabiliteit van de oevers (vooral aan de oostkant nabij de A12) waardoor een (overigens uiterst klein) risico bestond voor het loskomen van stortmateriaal en eventueel vervuiling van het water.

Het risico werd gering geacht, maar was aanwezig en de provincie besloot de Nedereindse Plas te sluiten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk