‘Prullie de Prullenbak gaat rekenen’

Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen uit groep 7 van de Vroonesteinschool (de bakermat van Prullie) in een deel van de wijk dumpvuil opgeruimd. Met enige regelmaat werd een vaste route door de wijk schoongemaakt. De resultaten zijn nauwkeurig bijgehouden en op donderdag 30 juni jl. verwerkt.

Tijdens een korte introductie legde meester Henk verschillende manieren van presenteren van cijfers uit: lijn grafiek, staafgrafiek, cirkeldiagram. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag met de verschillende cijfers. De ene groep concentreerde zich op de verschillende soorten plastic, een andere groep bracht de totaalcijfers in beeld. Enkele resultaten: 58% van het totaal bestond uit peuken, 27% uit plastic en 18% uit papier. Vreemde vondsten: kinderfiets, een spouwmuurrooster, een dobbelsteen en slechts 1 wietzakje.

‘Sommige kinderen hadden niet eens het idee dat ze met een rekenles bezig waren. Maar dat waren ze toch echt. Het project krijgt volgend jaar zeker een vervolg’ aldus meester Henk Valkenet wan de Vroonesteinschool in de wijk Zuilenstein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk