Provincie legt sluitstuk op vernieuwing regionale tramlijn

Zonder overstap reizen tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf medio 2022 kan dat met de tram. Ook wordt dan een nieuwe tramhalte in gebruik genomen in het centrum van Nieuwegein met diverse aansluitingen op het OV. Daarvoor wordt in Nieuwegein begin 2022 ook een gedeelte van het spoor van de trambaan omgebouwd. Op een nog te bepalen moment worden reizigers getrakteerd op twee weken gratis reizen met de tram.

De gerenoveerde tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, de zogenoemde ‘SUNIJ-lijn’, is sinds maart in gebruik voor reizigers. Diverse deelprojecten zijn zo goed als klaar, zoals het aanschaffen van 22 nieuwe trams, het vernieuwen van de tramlijn, het aanpassen van haltes voor de nieuwe trams en aanpassingen op de tramremise. De start van de afrondende werkzaamheden in Nieuwegein en de koppeling tussen de SUNIJ-lijn en de nieuwe tramlijn 22 tussen Utrecht Centraal en het Science Park, komen ook steeds meer in zicht.

Niet meer overstappen
Uit de laatste rapportage over het tweede kwartaal van 2021 van Vernieuwing Regionale Trambaan (VRT) blijkt dat de focus nu vooral ligt bij de uitvoering van de verbinding tussen de halte op het Jaarbeursplein en de tramhalte op Utrecht Centraal station. Hierdoor worden de SUNIJ-lijn en tramlijn 22 daadwerkelijk aan elkaar verbonden en hoeven reizigers niet meer over te stappen als ze willen reizen van Utrecht Science Park naar Nieuwegein of IJsselstein en andersom. Dit wordt ook wel de vervoerskundige koppeling genoemd. Ook wordt begin 2022 in het centrum van Nieuwegein het spoor omgelegd vanwege de herontwikkeling van de binnenstad en het maken van een nieuw en uitgebreider OV-knooppunt.

Twee weken gratis reizen met de tram
Zoals eerder bekend gemaakt kunnen reizigers sinds 14 maart 2021 op de gehele SUNIJ-lijn weer met de tram reizen. Als compensatie voor de hinder van de latere start van de tram, is aan de reizigers twee weken gratis reizen beloofd. Wanneer deze actie met gratis reizen precies plaatsvindt, hangt ook af van het opheffen van de coronabeperkingen in het openbaar vervoer en de maatregelen tegen de geluidsoverlast van de nieuwe trams. Zodra daarover meer duidelijk is, worden reizigers hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden in Stationsgebied Utrecht CS
Om een goede koppeling te maken tussen de halte op het Jaarbeursplein en de tramhalte op Utrecht Centraal station zijn maatregelen nodig die niet eerder waren voorzien. Zo komen er extra camera’s, moeten enkele perrons langer en komt er een aangepaste route voor de taxi’s door de Leidscheveer tunnel. Om de kosten te dekken hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het vrijgeven van 1,15 miljoen euro uit eerder door Provinciale Staten beschikbaar gesteld budget. Met het afronden van de werkzaamheden van de deelprojecten nemen de risico’s op het totale programma verder af. Mede daardoor wordt in deze rapportageperiode een positief saldo op het totale programma verwacht van 7,7 miljoen euro.

De provincie en gemeente Utrecht trekken nauw samen op om in het zeer drukke stationsgebied waar elke vierkante meter een bestemming heeft, de aanpassingen voor de tram te kunnen doen. Door samen te werken kunnen we de overlast voor de omgeving en de reizigers tijdens de bouw beperken. Een van de maatregelen is dat de busroute tussen de Graadt van Roggenweg en het busstation Utrecht Centraal Jaarbeurszijde hersteld wordt en in gebruik genomen wordt vanaf het moment dat de beide tramlijnen aan elkaar gekoppeld zijn. De realisatie van gebouwen bovenop de trambaan bij het Smakkelaarsveld is inmiddels afgerond, waardoor de trams veilig onder deze overkluizing kunnen rijden zonder hinder van de werkzaamheden in deze omgeving.

De vervoerskundige koppeling van de vernieuwde regionale tramlijn met tramlijn 22 is naar verwachting samen met de spooromlegging Nieuwegein City klaar in het tweede kwartaal van 2022.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk