Provincie akkoord met voorstel Sanering Strooiveld

Het strooiveld op de begraafplaats Noorderveld kan de komende tien jaar met rust gelaten worden. Daarna vindt de sanering in twee fases plaats. De provincie Utrecht is akkoord gegaan met dit plan van aanpak opgesteld door de gemeente Nieuwegein.Het plan komt erop neer dat er de komende tien jaar niets verandert aan het strooiveld. Eén deel blijft de komende tien jaar gewoon functioneren als strooiveld. Het andere deel blijft tien jaar ongemoeid liggen, zonder dat er nog asverstrooiingen plaatsvinden. Na tien jaar – vergelijkbaar met de wettelijke termijn van grafrust – start de sanering van dit laatste deel met het afgraven van de toplaag en het duurzaam inrichten van het betreffende deel. Vervolgens krijgt het andere deel van de strooiveld een rustperiode van tien jaar, waarna dezelfde procedure volgt. Na in totaal 20 jaar is het gehele strooiveld duurzaam heringericht.Donderdag 30 oktober 2008 is het strooiveld opgedeeld in twee delen door het plaatsen van een heg. Vanaf maandag 3 november 2008 mag er weer uitgestrooid worden op het linker deel van het strooiveld (gezien vanaf de ingang van het strooiveld). Het rechterdeel blijft de komende 10 jaar ongemoeid liggen om daarna gesaneerd te worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk