Programma Betere Buurten verder uitgerold naar Fokkesteeg Noord

Samen met maatschappelijke partners de Schansen-Noord (Fokkesteeg) vernieuwen als vierde buurt in het programma Betere Buurten. Dat is het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. Nu al realiseert de gemeente vernieuwingsplannen voor drie buurten: Merwestein, Rijtuigenbuurt en Sluyterslaan en omgeving.

De gemeente wil deze buurten een fysieke en sociale kwaliteitsimpuls geven voor een toekomstbestendig Nieuwegein. Het voorstel om Schansen-Noord aan te pakken, wordt behandeld in de commissievergadering van ROM op 8 of op 12 februari en de raadsvergadering van 22 februari. Inwoners kunnen meespreken in de commissie ROM als ze dit van tevoren melden bij de griffie (griffie@nieuwegein.nl).

Aanpak Schansen-Noord
De leefbaarheid in Schansen-Noord scoort over het algemeen zwak tot voldoende blijkt uit de leef barometer van het rijk. Het betreft het gebied ten zuiden van het Fokkesteeglaantje en ter hoogte van de Muiderschans en de Deventerschans. De gemeente heeft voor Schansen-Noord groot onderhoud gepland. Zo moet een groot deel van de riolering worden vervangen. De vernieuwing van de buurt en het groot onderhoud vallen zo mooi samen en kunnen elkaar versterken. Na goedkeuring van de gemeenteraad maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties inzichtelijk wat nodig is om Schansen-Noord toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat de buitenruimte groen, gezond, schoon en veilig is en tegelijk versterken we de sociale verbondenheid in de buurt.

Betere Buurten voor een toekomstbestendige stad
Nieuwegein is nu zo’n 45 jaar oud. Buurten voldoen niet meer aan de wensen en eisen van de huidige tijd. De gemeente vindt het belangrijk om zowel nu als in de toekomst een kwalitatieve leefomgeving te kunnen bieden aan haar inwoners. Daarom heeft de gemeenteraad het college in 2013 de opdracht gegeven om een integraal programma te ontwikkelen. Met dit programma werken we toe naar aan toekomstbestendige stad. De gemeente verbetert de openbare ruimte zodat bewoners hier ook in de toekomst prettig kunnen wonen. Veiligheid en prettig met elkaar samenleven krijgen hierin aandacht. De evaluatie van de werkwijze van Betere Buurten wijst uit dat breed draagvlak is onder participerende partijen die samen werken aan de verbetering van de buurt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren