Proefproject gehandicaptenzorg wordt ingevoerd

LEEUWARDEN- Zwaargehandicapte mensen moeten meer subsidie krijgen dan lichtgehandicapten, maar dat is momenteel niet het geval. Uit een proef onder Friese instellingen blijkt dat de nieuwe aanpak voor gehandicaptenzorg werkt. Het project wordt daarom landelijk ingevoerd.

“Dit is een goede stap voorwaarts”, zegt R. Kauling, directeur van de experimenteel werkende instelling Heechhout Kaai in Beetsterzwaag. “In dit nieuwe systeem wordt meer dan nu rekening gehouden met de behoeften van de cliënt. Op basis daarvan wordt het budget bepaald. Daar werd in het oude systeem nog amper rekening mee gehouden.”

Sleutelen

Hoewel het project positief is ontvangen, moet er hier en daar nog wel wat gesleuteld worden aan het nieuwe systeem. Zo moet de individuele positie van de cliënt in de toekomst nog meer versterkt worden, aldus Kauling. Alle instellingen in Nederland die zorg bieden aan gehandicapten gaan het komende jaar proefdraaien met de nieuwe financieringsmethode. Daarna worden de resultaten van het project opnieuw bekeken.

In 2004 moet een definitief besluit volgen. Voor de invoering van het project is 140 miljoen gulden gevraagd aan staatssecretaris Vliegenthart. Aan het eind van deze maand neemt zij daarover een beslissing.

(Bron: ANP/GezondheidsNet, oktober 2001)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk