Prioriteitenlijst stimuleringsregeling

Fijn en groen wonen rondom een levendig centrum: dat is een belangrijk element uit de Toekomstvisie van Nieuwegein. Zo’n stad creëren we samen. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor ideeën en plannen die door Nieuwegeinse inwoners en organisaties worden bedacht en georganiseerd. Om te stimuleren dat ze ook van de grond kunnen komen, ondersteunt de gemeente dergelijke initiatieven met een stimuleringsregeling. Voor kunst en cultuur bestaat zo’n regeling al enige tijd. Deze regeling is nu verruimd.

U kunt een beroep doen op de stimuleringsregeling als u een mooi plan heeft op één (of meer) van de volgende terreinen: kunst en cultuur, armoedebestrijding, jeugd, ouderen, sport & bewegen of algemene voorzieningen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Als uw plan voldoet aan de criteria voor de stimuleringsregeling, kunt u subsidie krijgen. Daarvoor moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Houdt u bij uw planning er rekening mee dat op vier momenten per jaar de aanvragen worden verzameld en beoordeeld: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende aanvraagtermijn is dus 1 december 2016. Daarna worden alle initiatieven gewogen en beoordeeld aan de hand van een prioriteitenlijst. U vindt deze op de website van de gemeente Nieuwegein, evenals de algemene subsidieregels.

De gemeente Nieuwegein: ‘Omdat we alle aanvragen tegelijk beoordelen, kunt u uw aanvraag na de sluitingsdatum niet meer aanvullen of wijzigen. Het is wel mogelijk om de aanvraag voor die datum te laten toetsen op volledigheid. Houdt u er rekening mee dat ook dit tijd kost.’

Voor meer informatie of hulp bij uw aanvraag, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor subsidies bij de gemeente. Heeft u geen contactpersoon? Dan kunt u uw vragen stellen aan het subsidieteam via: subsidie@nieuwegein.nl of via het algemene telefoonnummer 14030.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk