Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week.. Deze week de Kleine Brug vanuit het zuiden gezien. De ansichtkaart komt uit 1920.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbrief- kaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1920. De Oude Sluis is eigendom van de stad Utrecht. Dit eigendomsrecht dateert van 1373. toen is deze sluis op kosten van de stad Utrecht aangelegd.

De uitgever van de kaart was M. Hol uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en gedrukt in kleur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk