Postcode Loterij Buurtfonds steunt 122 Utrechtse bewonersinitiatieven

Het Postcode Loterij Buurtfonds bestaat op vrijdag 20 oktober drie jaar. In deze drie jaar ontvingen al 122 Utrechtse bewonersinitiatieven steun van het fonds om hun buurt nog mooier en leefbaarder te maken. Negen daarvan komen uit Nieuwegein.

Open Park Rijnhuizen

Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een kleinschalig buurtproject of een groter, ondernemend bewonersinitiatief. Op deze manier ontvingen in Nieuwegein onder andere Open Park Podium Rijnhuizen, Uit in de Buurt, Op weg naar een beeldig speelterrein Bouwgein, Achtertuin Park Kokkeboogaard, Buurt BBQ Edisonkwartier, Geinoord Met En Voor Elkaar, Voedselbos De Middengaarde, Fort Vreeswijk – Project Samen is Beter en Jeu de boules bij de Hond al steun van het Postcode Loterij Buurtfonds. In totaal kregen de initiatieven uit Nieuwegein bij elkaar 33.280,- euro.

In de wijk Rijnhuizen in Nieuwegein werd volop gebouwd, waardoor er veel nieuwe bewoners in de buurt kwamen wonen. Het idee: een open podium op acht zomerse zondagen waar lokale artiesten optreden, georganiseerd door en voor buurtbewoners. Initiatiefneemster Marjan: “We wilden graag heel Nieuwegein laten weten hoe mooi en toegankelijk de locatie – Fort Jutphaas – is geworden én meer een buurtgevoel creëren in de nieuwe wijk. Dat is gelukt!”

Aanvragen voor jouw buurt
De aanvraagprocedure voor de kleinschalige buurtprojecten is snel en laagdrempelig. Via een maatschappelijke organisatie kan een bijdrage voor een kleinschalig buurtproject tussen de 500 en 5.000 euro worden aangevraagd. Deze buurtprojecten maken de buurt groener, socialer of creatiever en zijn toegankelijk voor een brede groep bewoners. Binnen 4-6 weken na goedkeuring staat het geld op de rekening. Ook grotere, ondernemende bewonersinitiatieven waarbij innovatie en creativiteit centraal staan, kunnen een bijdrage aanvragen. Deze bewonersinitiatieven streven systeemverandering na en hebben een impact die vaak verder reikt dan de buurt. Ook heeft het initiatief de potentie om op termijn zelfstandig verder te gaan. Bij aanvragen voor grotere bewonersinitiatieven duurt het aanvraagproces gemiddeld 2 maanden. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen. Kijk hier voor meer informatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk