Politiek

“Gansch het raderwerk ligt stil als U dat wil….” is de tekst op een pamflet uit 1903 waarin opgeroepen wordt tot een staking bij het spoor. Een beroemde prent van Albert Hahn jr. met daarop een spoorwegarbeider die met opgeheven hand het raderwerk stillegt.In 1903 was daar nog een serieuze staking voor nodig, in 2005 heb je er niet meer voor nodig dan de eerste sneeuwvlokken en een novemberstorm. Op dit moment is Essent nog steeds bezig met het herstellen van de stroomvoorziening in Haaksbergen en zijn ondertussen de files eindelijk weer opgelost. De treinen rijden weer zoals ze altijd deden; zo nu en dan op tijd. Niet alleen mensen hebben te maken met kwetsbaarheid. De samenleving is inmiddels vergroeid tot een kwetsbaar geheel dat bij iedere kleine verstoring leidt tot ellende en chaos.Waar ik de afgelopen weken een pleidooi geschreven heb voor de kwetsbaarheid van mensen, heb ik nadrukkelijk niet de kwetsbaarheid van de samenleving bedoeld. Wat mij betreft mag en moet de samenleving een solide basis hebben, verankerd in stevige grond.Zo rond deze tijd beginnen, in Nieuwegein, een aantal mensen weer te ontwaken uit hun langdurige winterslaap. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, gelet op de tijd van het jaar. Het is dan ook geen eigen keuze, maar een noodzakelijk ontwaken. Begin volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dus moet politiek Nieuwegein zich weer volop gaan buigen over de plannen en voornemens. Als in een rituele paringsdans worden wij één keer per vier jaar volstrekt serieus genomen door aanstormende en gevestigde politici. Het baltsen is begonnen en we mogen ons weer verheugen op een stukje warme aandacht.Het lijkt me niet eenvoudig om politicus te zijn. Het imago van beloftebreker en onbetrouwbaarheid achtervolgt je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. In alle oprechtheid probeer je telkens weer duidelijk te maken dat het deze keer echt niet alleen gaat blijven bij loze beloftes en halve toezeggingen. Deze keer gaat het allemaal echt veranderen.Belangrijke minderheden in Nieuwegein mogen zich tijdelijk verheugen op extra aandacht voor hun problemen, speciale doelgroepen maken alvast een begroting op basis van de, in de campagne, toegezegde gelden. Het is niet meer dan een periodiek terugkerende toneelvoorstelling. Het politieke beleid in Nieuwegein wordt niet gemaakt door de sterren die nu op het toneel verschijnen. Verborgen achter de coulissen zijn het de ambtenaren in ons tijdelijk gemeentehuis die de scepter zwaaien.Ook de komende vier jaar zullen de wijzigingen in het beleid marginaal zijn. De ingezette koers wordt niet zomaar veranderd. Waar nu helder en duidelijk is dat er minder geld besteed wordt door de gemeente, zal dat ook de komende vier jaar het geval zijn.Ik geef natuurlijk grif toe dat het bovenstaande mij diskwalificeert als potentieel politica. Als je niet gelooft in de materie, kun je nooit een rol spelen. Toch is en blijft het een intrigerende gedachte. Als er nu eens werkelijk iemand zou opstaan die ons vertelt wat we allemaal eigenlijk al weten, als er iemand nu eens niet probeert ons een zilvervloot te laten zien, als iemand nu eens kwetsbaar wilde zijn.Gevoel en compassie, durven geven zonder te nemen, mens boven materie, bouwstenen voor openheid in plaats van angst.Ingrediënten voor een manifest …..een politiek manifest.Afrodite

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk