Katern

Politiek debat tijdens Avond van de Raad op 3 december

Op donderdag 3 december 2020 is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan helaas niet worden toelaten, online ben je van harte welkom om live mee te kijken. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda in de Raadzaal:

  • Raadsvoorbereidend: Financiële beheersverordening

Het college heeft de financiële beheersverordening geactualiseerd. In de nieuwe verordening zijn alle mutaties meegenomen die voortkomen uit wijzigingen in de planning en control cyclus: de bestuurlijke rapportage en twee technische financiële wijzigingen zijn in de plaats van de voorjaarsnota en de najaarsnota gekomen. Andere belangrijke wijzigingen in de verordening zijn de stand van zaken en de looptijd van de reserves, de nota kapitaalgoederen en een nieuw artikel over fiscaliteit, waarbij de gemeenteraad elke vier jaar een fiscale beleidsnota vaststelt. Ook zullen raakvlakken met de Omgevingsvisie worden geduid en worden transacties boven de 500.000 in natura meegenomen in de informatieplicht van het college.

  • Raadsvoorbereidend: Belastingverordeningen

Het college stelt de nieuwe tarieven van de gemeentelijke heffingen en belastingen voor het jaar 2021 aan de gemeenteraad voor. In het voorstel wordt een tariefsverhoging van 30 procent van de afvalstoffenheffing toegelicht, waarbij de kostendekkendheid voor de structurele lasten ten grondslag ligt. Belangrijkste reden voor deze verhoging is het nieuwe afvalverwerking contract voor het restafval met de AVU (Afval Verwijdering Utrecht). Het huidige tarief van 2020 ligt nog steeds onder de tarieven uit de periode 2004-2010. Verder worden de gebruikelijke aanpassingen voor de tarieven conform de uitgangspunten bij de begroting voorgesteld.

Meespreken bij één van deze onderwerpen?
Alle onderwerpen die voor donderdag op de agenda staan zijn raadsvoorbereidend. Dat betekent dat je hier mee kunt praten. Wil je meespreken bij een onderwerp? Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl De griffie zorgt dan voor deelname aan de vergadering.

Tot slot
Alle vergaderstukken van de Raadzaal zijn hier te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk