Politiek Café blijkt een goed idee!!

“Ontmoeten”

Op de website van het Politiek Café schrijft een van de vier initiatiefnemers (vrij vertaald), dat het Politiek Café ondernemers en politiek dichter bij elkaar moet brengen met het doel om Nieuwegein op de kaart te zetten. Visies worden uitgewisseld, degens gekruist en zoals het “welopgevoede” burgers betaamt, geblust met een biertje!

Afgelopen dinsdagavond 22 november was het dan ook weer zover. Het onderwerp “Kansen in de nieuwe Binnenstad” werd besproken in Gasterij Sint Jan. Dat deze keuze aansloeg bleek al uit de grote opkomst. Ook werd de boven omschreven reden van bestaan en het doel van het Politieke Café eer aan gedaan.

“Zuur”

Na de twee inleidingen over de stand van zaken van het Binnenstadproject Corio enerzijds en de trajectbegeleiding van de ondernemers door de adviseurs van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) anderzijds werd door ondernemers uit zowel City Plaza als Hoog Zandveld, naar mijn mening zuur gereageerd op de Binnenstadplannen, met name de uitvoering daarvan door gemeente en Corio.

De lange doorlooptijd van het project, de onzekerheid voor de ondernemers, dreigend omzetverlies tengevolge van uitgestelde investeringen, angst voor huurverhogingen en concurrentie van een nieuw City Plaza voor de wijkwinkelcentra, maakte blijkbaar niet blij. Ik kon het niet laten om op de tenen van die ondernemers te gaan staan.

“Trots”

Ik miste de trots van hen, die City Plaza groot hebben gemaakt en ik miste de ondernemingsgeest in het vooruitzien naar kansen. Het geklaag over eventuele huurverhogingen kon ik wel missen. Dat deed au!!!. Ik kreeg dan ook de wind van voren en dat hoort in een politiek café. Ik ga er niet voor opzij, hoewel ik begrip heb voor hun punten, maar “C’est le ton, qui fait la musique!”

In de discussie daarna formeel en informeel kwam die trots wel naar voren en eveneens de ondernemingsgeest. Ik had die graag als eerste inbreng gehoord en in dat kader vervolgens de kritiek. Per slot van rekening is een vernieuwd stadshart meer dan een vernieuwd winkelcentrum en dat is goed voor alle Nieuwegeiners. Zeker voor die Nieuwegeiners, die met ondernemen in dat stadshart hun brood verdienen.

“Ook gehoord!!”

In een café, dus zeker in een politiek café, wordt ook informatie uitgewisseld en genetwerkt, zoals dat tegenwoordig zo fraai heet. Daar hoorde ik van ondernemers maar ook van bijvoorbeeld vrijwilligers uit de Nieuwegeinse sportwereld, dat niet B&W bestuurt, maar topambtenaren.

Zij zouden de dienst uitmaken en daardoor hun wethouders niet serieus nemen. Op die wijze komt de tenuitvoerlegging van aangenomen regelgeving en gemaakte afspraken in de Raad ver van het oorspronkelijke idee af te liggen. De Raad beslist “A”, de wethouder gaat besturen volgens “A”, veronderstel ik, maar de topambtenaren voeren uit volgens “B” en “C”.

“D66 vindt”

dat dit niet kan! Wij gaan er vanuit dat dit vooralsnog uitzonderingen zijn. Wij hebben begrip en waardering voor de tenuitvoerlegging van moeilijke dossiers door ambtenaren, maar wij vinden, dat een wethouder zijn dossiers moet kennen, er boven op moet zitten en de tenuitvoerlegging moet controleren en zonodig bijsturen. Hij en zij zijn verantwoordelijk! Hier ligt ook een controlerende rol voor de Raad en bijvoorbeeld de zojuist geïnstalleerde Rekenkamer. Waar rook is, is vuur en dat vuur gaan wij zoeken.

Hans Reusch

D66 Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren