Plussen en minnen 27

Over plannen
Die MAJA kalender kondigde het begin van een nieuwe tijd aan. Dankzij onnauwkeurig lezen en slechte journalistiek zaten er op 21 december mensen op een Franse bergtop of elders in ondergrondse schuilkelder. Hoongelach werd hun deel. De vorige keer dat een nieuw tijdperk begon, viel dat samen met de komst van Spanjaarden in Zuid-Amerika. Wat dat deed met de daar toen heersende beschavingen, weten we ondertussen.

Het lijkt of er ook nu een nieuwe tijd begonnen is. Van de dreigende taal van Noord Koreaanse heersers tot de ruzie in Washington over bezuinigingen; van onzekerheden achter de Hofvijver en het gepraat daarover; van het failliet gaan van nog een bank en de zoveelste redding met het geld van de Nederlandse burgers; van mismanagement van toezichthouders; van niet opportuun gedoe over organisatie- veranderingen van onze overheden, van de afbraak van bestaande regels en organisaties zonder kennis of de nieuwe modellen gaan werken. Het lijkt niet op een nieuwe tijd, maar het gebrek aan oplossingen wel. Over 100 jaar zullen we terug kijken en ons afvragen hoe we onze materiële rijkdom zo snel verkwanseld hebben en onze cultuur kwijt geraakt zijn.
Och misschien valt het wel mee en zie ik maar spoken. Maar lokaal zijn die toch wel heel duidelijk zichtbaar.. Wie heeft in vredesnaam bedacht dat we gaan bouwen in het park.. Wie komt er met ideeën om de functies van het park aan te passen aan nog onbekende nieuwe uitgangspunten. Drie vier jaar geleden leerde de inspraak ons dat iedereen tevreden was met het park en het zonde zou zijn om daaraan geld uit te geven, behoudens het verbeteren van de paden.

Wie bedenkt dat er nog aan een nieuw mobiliteitsplan gewerkt moet worden, want het staat in het collegeakkoord, alsof deze gemeente al niet genoeg wegen en fietspaden heeft.

En wie bedenkt dat allemaal op een moment dat de reeds lang aangekondigde bezuinigingen van de centrale overheid steeds duidelijker zichtbaar en ook steeds omvangrijker worden.

Kijken we eens van nabij naar het mobiliteitsplan. Er wordt met dit GMP + plan gezocht naar een kwaliteitsverbetering van de keten fiets-openbaar vervoer. Dit om mensen te verleiden deze vormen van verplaatsing vaker te gebruiken. Daar moet dan over gesproken worden met de burgers en heel veel belangenverenigingen. Dat komt dan op de site van de gemeente. Het komt er op neer dat we de fiets en openbaar vervoer willen voortrekken ten opzichte van de auto. Elders staat dan weer dat we de mobiliteit in onze stad moeten verbeteren. In de GMP discussienota vinden we vervolgens stellingen in de trant van 50 km/h voor de hoofdwegenstructuur, idem voor de wijkontsluitingswegen en 30km/uur voor woongebieden/erven. Wijkontsluitingswegen waar nu 30km/uur geldt en waar buslijnen gebruik van maken die tot het “dragend netwerk horen”, worden aangewezen en ingericht als 50km/h wegen. Vandaar dat de Noordstedeweg, ter verkrijging van goedkeuring voor de binnenstadplannen altijd als 30 km weg aangeduid, 50 km/h moet worden? Vandaar dat bestaande 30 km/uur wijkontsluitingswegen die nu 50 km/h moeten worden, niet van de benodigde borden en aanwijzingen waren voorzien? En dat alles om ons meer te laten fietsen?
Met die snelheden van de bussen lijkt het er op, dat het omgekeerde gaat gebeuren. Bovendien vertelt de heer de Bruijne, oud- medewerken van Connexxion, in het AD, dat autoverkeer terugdringen een vermogen kost aan het verbeteren van het OV. Min 5 procent auto’s schijnt een verdubbeling van het OV te vragen. Ook de oproep om voor kortere afstanden de fiets te gebruiken, tot zeg 7,5 km lijkt beperkt haalbaar. Volle tassen op de fiets is een risico in het verkeer; minder volle parkeergarages een risico voor de gemeentefinanciën.

De gemeente stelt in een reactie dat het plan wel haalbaar is. De weggebruiker moet voldoende mogelijkheden geboden worden om zelf tot een goede keuze te komen. OV moet nog comfortabeler worden met de aanpak van perrons van haltes door displays bij haltes met exacte aankomst- en vertrektijden en snelle busverbindingen.

Merkwaardig zo’n respons. De displays bij haltes zijn er al en snellere busverbindingen zijn gezien geluid en uitlaatgassen niet echt gewenst. Evenmin maken ze die fietsroutes veiliger. Dus laten we dertig km/h beloftes nu maar gewoon inlossen door het volgens de regels van de kunst inrichten van de wegen waar het om gaat. En laten we bij het GMP + plan nu eens echt gaan nadenken over de toekomst van het wegennet in Nieuwegein wanneer al die geplande woningen maken dat de verkeersafhandeling binnen onze stad inderdaad om belangrijke aanpassingen vraagt. Wij denken dat we de wijken dan echt rustig en leefbaar moeten houden en die hoofdwegenstructuur moeten aanpassen om dat doel te bereiken. Of zie ik nu spoken?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk