Katern

Plaatsen vrij bij peuteropvang

Na een lange periode waarin met een wachtlijst moest worden gewerkt, zijn er nu weer enkele plaatsen vrij in de peuteropvang van Buurtcentrum ’t Klokhuis: ‘Klein Duimpje’ Met name de woensdag- en vrijdagmorgen kunnen er weer peuters vanaf 20 maanden komen. De peuters kunnen zich uitleven met de benodigde materialen in de ruimte en er worden veel activiteiten gedaan zoals: knutselen, liedjes zingen en kleine spelletjes onder begeleiding van vrijwillige medewerkers.

De opvang is iedere dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00-11.00u voor fl. 3,- per ochtend of men kan een kaart kopen van zes keer a fl. 15,- Klein Duimpje bevindt zich in Buurtcentrum ‘t Klokhuis aan de Dukatenburg 1, gebouw De Baten, in Nieuwegein. Voor informatie/aanmeldingen kunt u terecht bij Carla den Hartog, te bereiken op de uren dat Klein Duimpje open is. Tel: 030 – 6032250.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk