Parkeerregulering 2010

Het college heeft besloten – gezien de ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad en een aantal praktische knelpunten die zich voordoen – de parkeerverordeningen en parkeerbelastingverordening te actualiseren. Het college legt de Parkeerverordening 2010 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De verordening is ter vervanging van de Parkeerverordening 2006. In de nieuwe verordening is een vereenvoudiging doorgevoerd van het aantal soorten vergunningen.In een uitwerkingsbesluit op de parkeerverordening gaat het college de procedure van uitgifte van vergunningen vereenvoudigen. De uitgifte van parkeervergunningen wordt tevens beter afgestemd op de beschikbare parkeerruimte.Het college legt beleidsmatige wijzigingen in de Parkeerbelastingverordening 2010 in oktober voor aan de gemeenteraad. Vaststelling van de Parkeerbelastingverordening 2010 geschiedt in de begrotingsraad van 11 november 2009. De veranderingen die voortvloeien uit beide verordeningen treden in werking op 1 januari 2010.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren