Over verstandig beleid en citroensap

Het is wat stil gebleven in de weblog. Excuses. Het opstarten van een grote nieuwe en enthousiaste fractie kostte "wat" tijd.Er is het een en ander gepasseerd. Zo mocht wethouder Carla Curvers het bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot verdedigen. Dat hoorde bij de erfenis. En anders dan in het gewone leven, kun je in de politiek een erfenis niet verwerpen. Dat zou anders wel verstandig zijn geweest: er mankeerde nogal wat aan het plan dat zij aantrof. Gelukkig bleek de wethouder zo wijs naar de kritiek uit de Raad te luisteren en vroeg zij tijd voor verbetering. Dat is geen "beginnersfout" zoals iemand in de Raad meende, maar ervaringswijsheid.We hebben in Nieuwegein een nieuw college en dat zullen we weten. Afgelopen week ontvingen we de Voorjaarsnota. Dat is een soort paasrapport dat nu echter met Pinksteren verscheen, terwijl die nog steeds niet op 1 dag vallen. En het was meer dan een wat somberende tussenrapportage die het traditioneel pleegt te zijn. De plannen die al in het collegeakkoord stonden, zijn nu voorzien van een goede financiële onderbouwing. Ook voor de langere termijn is het perspectief goed. Zichtbare dingen zoals herstel van kapotte tegels, bankjes en andere buitenspullen, een onderzoek naar verbetering van de verkeerssituatie in Fokkesteeg (wethouder Johan van Everdingen is al wezen wandelen, hoor ik), flinke aanpak van de achterstand in het groen: het college lijkt al goed op stoom te zijn. Nu maar hopen dat de Raad hier ook voldoende lucht voor geeft. Dat gaan we 29 juni zien en horen in de Raadsvergadering. En ik zie u er graag bij.Dan afgelopen dinsdag de raadsvergadering met twee initiatieven van collega’s. Leefbaar Nieuwegein diende een voorstel in om te kijken of het mogelijk is om in de buurt van het Oosterlicht een multifunctioneel gebouw neer te zetten o.a. als disco, poppodium en met andere voorzieningen, vooral voor jongeren. Daar heeft Nieuwegein iets aan en iedere partij had zich in de verkiezingen hard gemaakt om meer voor jongeren en levendigheid te realiseren. Het voorstel moet in mijn visie nog wel flink verder worden uitgewerkt. Maar ik vind dat je ideeën van anderen positief moet tegemoet treden en kijken of je ze kunt helpen verbeteren: kwestie van normen en waarden, zeg maar. Maar voor sommigen was het allemaal niet best: niet onderbouwd, wie gaat dat allemaal betalen etc. Het werd een heel gehakketak, vol met procedurekwesties en wat al niet. Het leek wel of er citroensap in plaats van koffie in de kopjes zat. Uiteindelijk was er gelukkig toch voldoende steun om het in de commissies verder te behandelen. Leefbaar Nieuwegein heeft nog flink wat huiswerk te doen, maar we zien graag binnenkort meer.Het tweede voorstel was van de SP: een soort boeteregeling als de gemeente te laat is met beslissingen op aanvragen van burgers. Goed plan, in lijn wat PvdA en VVD ook al in de 2e Kamer hebben ingediend. Eigenlijk een soort erekwestie: die boete moet gewoon niet nodig zijn. Ik durf het daarom wel aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren