Over open brieven en villadorpjes

Mijn goede vriend Bert Lubbinge fractie voorzitter van de PvdA en kandidaat lijsttrekker schreef de VSP een brief met een licht toon van ontevredenheid. Tijdens de laatste raadsvergadering stemde de VSP namelijk voor een villawijkje, waardoor de stemmen staakten. Het bewijs hoe belangrijk een kleine partij soms kan zijn wanneer het er op aan komt.De teleurstelling van de PvdA over deze VSP keuze is begrijpelijk. De stemming betrof een woonvisie waarvan het villawijkje deel uitmaakt en veroorzaakte de eerste barsten in het nepotistische optreden van het collegebolwerk. Een paar collegepartijen waagden het zomaar om tegen hun wethouder in te gaan. Met onze stem zou de wethouder van ruimtelijke ordening dus een nederlaag geleden hebben. Met de verkiezingen op komst is dat nooit weg in de ogen van de oppositie waartoe VSP en PvdA behoren. Nu is voor de VSP dit onderwerp van weinig politiek belang en dus ook geen aanleiding tot echt politiek manoeuvreren. We stemden dus vóór uit louter zakelijke motieven.We willen het voorzieningsniveau van onze stad handhaven. Een bevolking van zestigduizend zielen is dan van belang. In principe levert het bouwen van dat zogenaamde villa wijkje de gemeente direct of indirect naast nieuwe bewoners ook geld op. Al doende worden er meerdere zaken geregeld die positief voor onze stad kunnen zijn. Het besluit gaat in principe over het onderzoeken of het mogelijk is! De plaats in kwestie leent zich overigens echt niet voor het bouwen van goedkope huurwoningen noch een woonzorgcomplex.Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uit de plannen opbrengst komt, moet deze ons inziens gereserveerd worden om juist datgene te verwezenlijken waar wij als VSP, in de huidige raadsperiode, steeds op wijzen. Er moeten meer goedkope huurwoningen komen! Niet alleen door die te bouwen maar veel meer nog door met de wooncorporaties overeenkomsten aan te gaan over huurverlaging van woningen. die bestemd kunnen worden voor ouderen en andere inwoners met een minimum inkomen. En die mogelijkheid bestaat.Dat, geachte heer Lubbinge, heb ik tot nu toe alleen ons VSP-Nieuwegein, horen zeggen. Het is voor ons een punt in ons komende verkiezingsprogramma. Wij vinden het helemaal niet erg als jullie het overnemen. Vereende krachten, weet je wel.Het is ook heel belangrijk. Waar in Nieuwegein bestaat de mogelijkheid goedkope huurwoningen te bouwen, d.w.z met een huurprijs beneden de vastgestelde huursubsidieplafonds? Waar bestaat de mogelijkheid in Nieuwegein om betaalbare woonzorgappartementen in complexvorm te realiseren. Moeten de opbrengsten van grond voortdurend zo hoog mogelijk worden opgeschroefd als compensatie van de steeds lagere bijdragen van de Rijksoverheid? Heb ik daarover verzet kunnen bespeuren van jullie kant?In onze partij zijn landelijk maar zeker ook in Nieuwegein deskundigen en actievelingen die nog steeds bezig zijn met bouwen van seniorenwoningen en woonzorgcentra. Een recent voorbeeld staat in Houten. Maar het kostenplaatje wordt zwaar beïnvloed door de honger naar geld van gemeente besturen en helaas, door wet- en regelgeving van Den Haag. Zeg niet dat het n iet waar is. Onze partij herbergt meer dan voldoende ter zake deskundigen. Er zijn er n.b. bij die ook wel eens door overheid en betrokken organisaties worden geraadpleegd.Onze stem was dus op gezond verstand en kennis van zaken gebaseerd. En de rest van je opmerkingen Bert? Ach je mikt een beetje op de publieke tribune en al doende maak je tamelijk kinderachtige woordspelingen. Bovendien praat je over het hoofd van de VSP heen met een aantal ander partijen. Dat neemt niet weg dat we nog altijd respect hebben voor de correcte opstelling in vele zaken door jou en je fractiegenoten. Maar toch zullen we rustig onze eigen koers blijven varen. In tegenstelling tot een aantal partijen weten we namelijk precies waar we naartoe willen en hoe we daar moeten komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren