Over communicatie en visies

In PEN werd geschreven dat de coffeeshop volgens het regeerakkoord gesloten zou moeten worden. Immers, deze bron van alle kwaad staat binnen 500 meter van een school. Cor de Vos reageerde snel en adequaat. De gemeenteraad heeft besloten dat die coffeeshop er moest komen en een regeerakkoord verandert daar niets aan.Die 500 meter staat overigens niet in het akkoord, maar betreft een oproep van de heer Balkende op een partijbijeenkomst. Hij wil graag weten waar er op minder dan 500 meter van een school coffeeshops staan. Dus CDA stuur die informatie aan het partijbureau. Dat de coffeeshop waarschijnlijk zijn langste tijd gehad heeft, lijkt wel duidelijk. Wat er na de sluiting dan weer gaat gebeuren, wachten we maar af. Maar, voorlopig moet Den Haag een en ander wettelijk regelen. Een aardige test overigens; tussen praten en doen zit hoeveel tijd? Bovenstaand verhaal is een voorbeeld van gebrekkige communicatie en de eigen wensen aanzien als de bron van de waarheid.In Nieuwegein zijn we bezig met een structuurvisie. Dat is een activiteit die moet leiden naar een plan voor de toekomst van onze stad, haar uitstraling, woon-, werk, en verblijfsklimaat. Dat relateert ook aan de samenhang tussen de mensen en de manier waarop wij in de toekomst met elkaar omgaan. Vanuit die visie komen dan later allerlei activiteiten in onze stad tot stand. Voor een belangrijk deel gaat het dan over woningbouw en structurele verandering en vernieuwingen. De vraag is of we boven de 60.000 inwoners moeten blijven. Een getal dat niet heilig is. Maar wanneer we te ver onder dat aantal komen, heeft dat belangrijke consequenties voor onze financiële situatie en het bekostigen van onze voorzieningen.Om boven dat aantal blijven zal veel gebouwd en geïnvesteerd moeten worden, waarbij de vraag gerechtvaardigd is of dat niet veel meer kost dan het bedrag dat we bij moeten passen om het voorzieningenniveau te handhaven ook wanneer het inwonertal voor een periode onder de 60.000 zou komen. Een discussie die eigenlijk nog niet plaats heeft gevonden. De demografische cijfers van onze bevolking moeten ook maar eens goed geanalyseerd worden. Wat blijft, is dat het aantal woningzoekenden in Nieuwegein en de provincie Utrecht heel groot is, vooral voor starters en senioren. Ook daarom wordt er aan een structuurvisie gewerkt.Er zijn dan collegepartijen die al wat op de feiten vooruitlopen en misschien iets te veel van de eigen ideeën naar voren brengen. Dat veroorzaakt dan prompt de alarmkreet ‘Nieuwegein wil parken opofferen voor huizenbouw’. ‘Zie je wel, de gemeente houdt weer geen rekening met ons’, is dan een snel gevormde mening. Dat is dit maal niet correct. Ten eerste is de kreet boven het stuk heel voorbarig. De raad heeft nog niets besloten. Ten tweede wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met de omwonenden.In feite wordt er al langer met de bewoners uit de omgeving van het Park Oudegein gecommuniceerd en vergaderd over de mogelijkheid van woningbouw aldaar. Wat het moet worden is nog maar de vraag. Hoogbouw is zeker ook een mogelijkheid. Hoe dat eruit gaat zien en waar het komt te staan, is nog niet vastgesteld. Met verstand en goede voorlichting moet er dan worden gewerkt aan de voorbereidingen. Dat is de laatste maanden zeker gedaan door de gemeente. Niet iedereen zal tevreden zijn. Maar, heel veel woningzoekenden wel. In dat krachtenveld wordt gewerkt. Daarvoor bestaan regels. Daar wordt rekening mee gehouden. En wilt u het beter volgen en meer invloed hebben? Wordt dan lid van een politieke partij en laat úw visie horen. Ook dat is een vorm van communicatie!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren