Ouderenbond in Nieuwegein roept ‘De Gebroken Stoeptegel’ in het leven

Een fietspad met gaten, een kapotte bank in het park. Of een stoep met loszittende tegels die men alleen met een hink-stap-sprong kan omzeilen. De meeste mensen zullen dit soort ergernissen wel herkennen. Niet alleen van vroeger, maar ook van nu. Zelfs de grote gaten in het fietspad op de Batauweg zullen herkend worden.

Nog steeds zijn er veel straten, paden en stoepen vol met hindernissen en waar het broodnodige onderhoud ontbreekt. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Hoogst ongemakkelijk als je slecht ter been bent. Of wanneer je lekker wilt wandelen of fietsen, zonder alleen maar naar de grond te moeten kijken en moet oppassen voor valgevaar. Om dit straatbeeld aan te kaarten, roept seniorenorganisatie KBO-PCOB uit Nieuwegein “De Gebroken Stoeptegel” in het leven.”

Uit een recent onderzoek van KBO-PCOB onder senioren, kwam naar voren dat het gebrek aan onderhoud van de openbare ruimte voor veel ouderen een doorn in het oog is. Met name slechte stoepen, wegen en fietspaden werden genoemd, maar ook grof vuil dat bleef liggen. En dat terwijl de leefbaarheid van de wijken juist erg belangrijk is voor deze bewonersgroep.

Seniorvriendelijke gemeente
Met “De Gebroken Stoeptegel” wil KBO-PCOB, samen met de lokale afdelingen van KBO en PCOB, gemeenten (nog) seniorvriendelijker maken. Ingrid Rep: “En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Zijn er ergernissen of belemmeringen in het straatbeeld, stuur KBO-PCOB een foto van die ergernis en vermeld daarbij waar het is en wat u zo ergert of belemmert.” De gemeente die de meeste aanmoediging heeft om de zaken op orde te krijgen, ontvangt uiteindelijk een echte “Gebroken Stoeptegel”.

Meedoen
Is uw gemeente ook een kandidaat voor “De Gebroken Stoeptegel? Stuur de naam van de gemeente en een foto, waarop de straat en uw ergernis goed te zien is, naar communicatie@kbo-pcob.nl of stuur het naar KBO-PCOB, De gebroken stoeptegel, Ringwade 67, 3439 LM in Nieuwegein. Ook via de website van de ouderenbond kunt u uw ergernis delen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk