Oproep voor de wijken Jutphaas-Wijkersloot en Batau Zuid

Op korte termijn start de gemeente Nieuwegein met de actualisatie van de bestemmingsplannen Jutphaas-Wijkersloot en Batau Zuid. Directe aanleiding voor de nieuwe bestemmingsplannen vormt de wettelijke plicht om bestemmingsplannen actueel te houden en niet ouder dan tien jaar.

Woont of werkt u in de wijk Jutphaas-Wijkersloot of Batau Zuid en heeft u plannen om op uw perceel in strijd met het huidige bestemmingsplan uit te breiden of iets anders te gaan doen dan wat de bestemming aangeeft? Dan kunt u tot 31 maart 2014 een verzoek indienen om het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt hiervoor het “formulier principeaanvraag” aanvragen bij de gemeente.

Alle verzoeken worden beoordeeld en naar verwachting zal nog voor de zomervakantie een besluit worden genomen over het wel of niet meenemen hiervan in het verdere bestemmingsplanproces. Vervolgens is het de bedoeling dat begin 2015 de geactualiseerde bestemmingsplannen gereed zijn. Aan de behandeling van uw verzoek zijn mogelijk kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande medewerkers.

Let op: verzoeken die na 31 maart 2014 worden ingediend, kunnen niet meer meegenomen worden. Voor die verzoeken zal een aparte procedure doorlopen moeten worden. Dit zal voor u meer kosten met zich meebrengen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de volgende medewerkers van het team Ruimtelijke Ordening: Martijn Broersma, (030) 607 14 17 m.broersma@nieuwegein.nl (Jutphaas-Wijkersloot) en Ingeborg de Zeeuw-’t Lam (030) 607 14 33 i.dezeeuw@nieuwegein.nl (Batau Zuid).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren