Openingstijden Stadswinkel ongewijzigd

Het college heeft besloten om de Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein definitief open te houden op vrijdagavond. Daarnaast wordt een afsprakensysteem ingevoerd. Uit enquêtes onder de bezoekers van de Stadswinkel is gebleken dat daar het meest behoefte aan is.

De Stadswinkel van de gemeente bestaat uit de loketten Burgerzaken en Belastingen, Bouwen / Wonen / Woonomgeving, Maatschappelijke Zaken en Infocentrum. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 – 20.00 uur.

Vorig jaar bij de start van de Stadswinkel in de Meander uitte het college de wens tot een verplaatsing van de openstelling naar de zaterdagmorgen, uit oogpunt van klantvriendelijkheid. Uit een sindsdien uitgevoerde enquête onder de bezoekers van de Stadswinkel blijkt dat 65% van de bezoekers tevreden is met de huidige regeling. Bovendien blijkt uit de geuite wensen voor andere dagdelen dat een zaterdag-ochtendopenstelling onder bezoekers lager scoort dan een avondopenstelling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk