Openingstijd zaterdagmarkt wordt weer teruggebracht

Voor een proefperiode van een jaar vanaf de 1e week van april jl. zou de zaterdagmarkt tot 17.00 uur open zijn. Omdat een aantal marktkooplieden de verruiming van de openingstijd om diverse redenen als zeer belastend ervaren, heeft er een enquête onder de marktkooplieden plaatsgevonden.

Op basis van de resultaten van deze enquête heeft het college besloten wordt de openingstijd van de markt met ingang van 1 januari weer terug te brengen naar 16.00 uur.

Tevens heeft het college besloten om een artikel aan de Marktverordening Nieuwegein 2002 toe te voegen waarin staat opgenomen dat burgemeester of wethouders in bijzondere gevallen de markt geheel of gedeeltelijk kunnen afgelasten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk