Katern

Oosterlicht ouders krijgen informatie over verslavingen

Op donderdagavond 19 maart waren zo’n 120 ouders afgekomen op de informatieavond over verslavingen. De ouderraad had de stichting Be Aware uitgenodigd, die door middel van informatieverstrekking en rollenspelen de ouders duidelijk maakten wanneer je kind nu eigenlijk verslaafd is en wat je eraan kunt doen.

De Stichting Be Aware geeft voorlichting over verslaving en gewoonten aan jongeren in het voortgezet onderwijs. Verslaving kan op allerlei gebied voorkomen. Deze avond ging het vooral over game- en telefoonverslaving.

Allereerst werd duidelijk gemaakt hoe een verslaving ontstaat. Dat kan doordat je je bijvoorbeeld slecht voelt. Door gamen voel je je beter. In plaats van over het probleem te praten kan je kind zich afzonderen door te gaan gamen. Ook kan het zijn dat ouders een slecht voorbeeld geven, doordat ze zelf de hele tijd spelletjes doen of whatsappen op de telefoon. Als je er zelf niet mee stopt dan stopt het kind ook niet. Een verslaving sluipt erin. Op een gegeven moment kan het gebeuren dat het compulsief is. Je kunt er niet meer zonder. In de puberteit zijn de hersenen gevoelig voor verslavingen.

Gamen heeft niet alleen nadelen. Het geeft bijvoorbeeld ook ontspanning, een kick, het is sociaal en je kunt je er goed door voelen. Het bevordert het doorzettingsvermogen, het ruimtelijk inzicht en de fijne motoriek.

Het wordt gevaarlijk als gamen gebeurt bij verveling, als vluchthaven bij problemen. Dan ontstaan prikkelbaarheid, sombere gevoelens, eenzaamheid, naar binnen gekeerd zijn en obsessieve gedachten. Het loopt uit de hand als kinderen te weinig eten en drinken, te weinig slapen, school verwaarlozen, fysieke klachten krijgen en hun persoonlijke verzorging verwaarlozen.

Ouders hebben een belangrijke rol om hun puber te helpen. Het helpt met ze te praten. Ouders moeten duidelijk zijn en consequent. Belangrijk is te luisteren naar je puber. Regels op te stellen over de tijd dat gegamed mag worden. Geef tijd om een spelletje af te ronden. Zeg niet: zolang de schoolresultaten goed zijn is gamen geen probleem. Een verslaving sluipt erin en dan gaat het hard en is het niet meer te stoppen.

Wat kun je doen? Als ouder heb je een voorbeeldrol. Zeg bijvoorbeeld dat er na 20.00 uur geen telefoon meer gebruikt mag worden. Zelf ook niet doen dus. Stel regels in over het gebruik van de telefoon. Zorg dat je goed communiceert met je kind. Je hoeft niet zijn vriend te zijn, je bent zijn ouder!

Deze avond werd door de ouders als waardevol ervaren. Veel ouders blijken kinderen te hebben die veel gamen of whatsappen. Tijdens de avond hebben ouders praktische tips en handvatten gekregen om problemen te signaleren en met hun puber te communiceren over het thema.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk