Ontwikkelingsvisie Lekboulevard Hoog zandveld (zuid)

Op dinsdagavond 16 april en woensdagavond 24 april organiseert de gemeente Nieuwegein een informatie- en discussiebijeenkomst over de concept ontwikkelingsvisie Lekboulevard Hoog zandveld (zuid) in het party- en congrescentrum ’t Veerhuis.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. De eerste avond is voor de bewoners en direct belanghebbenden uit het plangebied Lekboulevard – Hoog Zandveld (zuid). De tweede avond is voor alle bewoners van de wijken Lekboulevard, Zandveld en Hoogzandveld en andere belangstellenden.

Op de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen en ideeën aan de gemeente mee te geven. De resultaten van deze bijeenkomst worden door de gemeente gebruikt als input voor de concept ontwikkelingsvisie Lekboulevard – Hoog Zandveld (zuid). Het streven is om in mei 2002 de concept ontwikkelingsvisie ter goedkeuring aan het College voor te leggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk