Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad ter visie

Het college heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad van 11 november tot en met 22 december ter visie te leggen bij het loket Bouwen en Wonen in de stadswinkel van de gemeente aan de Martinbaan. Iedereen kan tot en met 22 december een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein.Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de inspraak, het artikel 10 overleg en het advies van de Provinciale Plancommissie op enkele punten aangepast. Belangrijkste wijziging daarvan is een nieuwe paragraaf luchtkwaliteit die inspeelt op de meest actuele ontwikkelingen. Iedereen krijgt nu de gelegenheid om (weer) te reageren. Bijvoorbeeld op een aanpassing of omdat een inspraakreactie niet is gehonoreerd. In een bestemmingsplan wordt juridisch vastgelegd welke functies waar in de stad mogen komen. Voorbeelden van bestemmingen zijn wonen, kantoren, culturele voorzieningen, parkeren, openbare ruimte, infrastructuur, etc. Daarnaast worden randvoorwaarden vastgelegd voor bijvoorbeeld maximale bouwhoogten en milieuaspecten.Het bestemmingsplan Binnenstad betreft de rechthoek van de Nieuwegeinse Binnenstad (omsloten door de Noordstedeweg, A.C. Verhoefweg, Zuidstedeweg en de Hollandse IJssel), het studiegebied op de hoek van de Herenstraat en de Noordstedeweg, het terrein van het St. Antoniusziekenhuis en de Wijkerslootweg. In het bestemmingsplan Binnenstad wordt het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB) juridisch mogelijk gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren