Onthulling informatiebord nieuwe-stijl bij ’t Gein

Tijdens de Nationale Archeologiedagen, die op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni aanstaande zullen worden gehouden, zal de Historische Kring Nieuwegein (HKN) een bijzondere onthulling verrichten bij ’t Gein. De Nationale Archeologiedagen vinden dit jaar voor de negende keer plaats en ontsluiten de Nederlandse archeologie voor jong en oud, kenner en leek.

Henk Valkenet, voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein, zal dan een informatiebord onthullen op de plek waar restanten van de middeleeuwse stad ’t Gein in de grond verborgen liggen. Deze onthulling vindt plaats op 14 juni om 10.00 uur, bij de kruising van het fietspad (Watertoren – langs de Doorslag richting kinderboerderij) en het Geinoord nabij de houten Voetgangersbrug over de Doorslag.

De opmaak en uitvoering van dit informatiepaneel nieuwe-stijl is in nauwe samenwerking met de afdeling Stadsmarketing van de Gemeente Nieuwegein ontwikkeld. Het bord staat als een soort lezenaar op een cortenstalen standaard en is de eerste van een nieuwe generatie die in de toekomst in de stad zullen verschijnen. De eerstvolgende die op het programma staat, komt eveneens in het parkgebied rond ’t Gein; dat bord behandelt de geschiedenis van het Klooster Nazareth dat daar ooit heeft gestaan.

QR-code
Door middel van een QR-code wordt de lezer doorverwezen naar achtergrondinformatie op de website van de HKN. Aan het te onthullen bord is ruim twee jaar gewerkt en vervangt een klein bruin ANWB-bordje.

Onthulling
Wilt u bij de onthulling aanwezig zijn komt u dan naar Geinoord (in de buurt van huisnummer 2). Kom bij voorkeur met de fiets of – als u de auto bij het nabijgelegen Grillhouse parkeert (navigatie Parkhout 2), lopend.

Over ‘t Gein
In de 12e eeuw wordt vanuit de stad Utrecht een kanaal gegraven naar de IJssel. Bij de aansluiting van dit kanaal op de IJssel ontstaat een nederzetting: Het Gein. Deze nederzetting is bijna 200 jaar lang de rivierhaven voor de stad Utrecht en krijgt in 1295 zelfs stadsrechten. Eind 14e eeuw is weinig meer over van deze nederzetting. Begin 15e eeuw vestigt zich een nonnenklooster in het Gein. Van het reilen en zeilen in deze kloostergemeenschap is in de 16e eeuw een kroniek opgetekend. Vanaf de late middeleeuwen zijn ook afbeeldingen bekend van het gebied.

Stadszegel van ‘t Gein, waarschijnlijk van rond 1500. Op het zegel is een kerk of kasteel met geopende poort met losstaande toren met vlag te zien. Het randschrift luidt: ‘Sigillum oppidi De Geyn’, hetgeen betekent: ‘Zegel van de stad De Geyn’.

De bezegeling verleende rechtskracht aan een overeenkomst. Het zegel werd in de Middeleeuwen benut door personen die met autoriteit en publiek gezag waren bekleed zoals de paus, een bisschop, een keizer, een koning. Later mochten ook burgers gebruik maken van het zegel. Het zegel heeft dus eeuwenlang de functie vervuld van de tegenwoordige (digitale) handtekening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk