Onrust in Batau-Zuid

Op zaterdagavond 6 mei is het erg onrustig geweest in Batau-Zuid. We hebben dit allemaal in de lokale media kunnen lezen. Jongeren hebben die avond voor veel overlast gezorgd en een golf van vernielingen aangericht. Zij hebben zelfs een inwoner van deze wijk met een bierfles mishandeld. In de week na dit betreurenswaardige voorval heb ik via via een mailbericht ontvangen van een buurtbewoner, waarin zij een geheel ander beeld van de situatie schetst, als blijkt uit de door de politie uitgegeven verklaring, met name over de wijze van optreden van de politie. Deze bewoner geeft aan zeer verontrust en verontwaardigd te zijn over de gang van zaken en zij zet grote vraagtekens bij de veiligheid in Nieuwegein. Daar ‘veilgheid’ één van de sperrpunten in ons verkiezingsprogramma is geweest, heb ik afgelopen woensdag tijdens een bijeenkomst van de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken een aantal vragen over dit incident aan de burgemeester gesteld. Bij zijn beantwoording is mij gebleken, dat er nóg een inwoner van Batau-Zuid, door middel van een brief, op dit incident is aangeslagen. De burgemeester heeft mijn vragen voldoende beantwoord. Het gaat om prioriteitstelling op een moment met meerdere incidenten. Maar ik kan me voorstellen dat het gevoel van veiligheid bij de inwoners een flinke deuk heeft opgelopen. Het lijkt me dan ook een schone taak voor de wijkwethouder van Batau-Zuid een duidelijke vinger aan de pols te houden bij het onderzoek naar dit voorval en indien nodig verder onderzoek te (laten) doen. Ik roep de wijkwethouder dan ook op spoedig met de bewoners van Batau-Zuid in contact te treden en de resultaten van het onderzoek aan hen mee te delen, zodat het gevoel voor veiligheid in de wijk herstelt. Want in het collegeaccoord kunnen we lezen dat wijkwethouder meer is dan groen alleen. Henk Satijn
21 mei 2006

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren