Katern

Onduidelijkheid kunstgras blijft: D66 vraagt om naleving afspraken

De D66 in Nieuwegein is blij dat de nieuwe gezonde kunstgrasvelden bij SV Geinoord en JSV snel zijn opgeleverd. Afgelopen zaterdag werd het nieuwe met kurk ingestrooide kunstgrasveld bij VSV Vreeswijk en Geinoord in gebruik genomen. Dat was ook hoog nodig na alle ophef over de drie kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubbergranulaat.

Fractievoorzitter Erik van de Voort: “Dat dit thema ook leeft in Nieuwegein blijkt wel uit het feit dat zowel de VVD, het CDA, iedersBelang als D66 hierover vragen hebben gesteld. De antwoorden roepen echter nog steeds vragen op.”

In antwoord op vragen van D66 tijdens de laatste raadsvergadering heeft het College geantwoord dat met voetbalverenigingen afgesproken is om het gebruik van de rubbergranulaat velden tot een minimum te beperken, zeker voor kinderen en keepers. Zo worden bijvoorbeeld de korfbalvelden ingezet om de gewone grasvelden niet te overbelasten de rubbergranulaatvelden te ontzien.

Afgelopen vrijdagavond heeft D66 echter geconstateerd dat deze afspraak niet is nagekomen, aldus Erik van de Voort. “Bij één van de verenigingen hadden de jongste keepertjes hun training op het rubbergranulaat kunstgrasveld, terwijl er ruimte genoeg was op het trainingsgrasveld. Dat vinden wij niet passen onder de afspraak ‘tot een minimum’.”

Voor D66 aanleiding om woensdagavond tijdens de commissievergadering SAM (Samenleving) het College te vragen wat zij gaat doen om te zorgen dat de gemaakte afspraken ook echt nageleefd worden en de rubbergranulaat velden ook echt niet meer gebruikt worden door kinderen.

De reactie van het College (verwoord door Hans Adriani) na de commissievergadering woensdagavond is dat de gemeente geen mogelijkheid heeft om te handhaven. Wel heeft ze meegewerkt om het mogelijk te maken om de rubbergranulaat velden niet te gebruiken door jongeren. Bijvoorbeeld door de ingebruikname van de met kurk ingestrooide kunstgrasvelden en het tijdelijke beschikbaar stellen van de korfbalvelden.

Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein aan onze redactie: ‘Kortom, de bal en verantwoordelijkheid ligt nu bij de voetbalverenigingen èn ouders om met deze situatie om te gaan.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk