Onderzoek gevolgen recessie Nieuwegeinse bedrijven

Bij bijna 60 procent van de 365 deelnemers aan het Nieuwegeinse bedrijvenpanel was 2009 een economisch moeilijk jaar. Dit kwam tot uiting in minder opdrachten, minder omzet en minder winst. Ruim de helft verwacht dat de economische situatie in 2010 ongeveer gelijk blijft aan 2009. Dit is één van de uitkomsten uit een onderzoek onder het digitale Bedrijvenpanel die de gemeente Nieuwegein heeft gehouden.Dit keer ging het onderzoek over de gevolgen van de economische crisis. Op de vraag wat de gemeente Nieuwegein kan doen om bedrijven te ondersteunen werd met name geantwoord: Nieuwegeinse bedrijven laten offreren bij gemeentelijke werkzaamheden; voorlichting over financiële ondersteuning; een actief economisch beleid. Verder bleek dat veel bedrijven bekend zijn met de landelijke regelingen, maar minder bekend met gemeentelijke regelingen waarop bedrijven aanspraak kunnen maken. De gemeente zal contact opnemen met bedrijven die behoefte hebben aan meer informatie. Verder bekijkt de gemeente Nieuwegein of er nog meer vervolgacties mogelijk zijn. Structurele maatregelen om het ondernemersklimaat te verbeteren worden opgenomen in de Economische Visie Nieuwegein 2010. Hierover neemt het college later dit jaar een besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk