Omwonenden Luifelstede kunnen planschade indienen als statushouders komen

Nieuwegein moet in 2017 en 2018 opnieuw vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) vestigen. Het college van Nieuwegein neemt zich voor om opnieuw in te zetten op tijdelijke huisvesting voor 100 tot 150 statushouders op één locatie.

Op 13 oktober heeft het college alle voor- en nadelen op een rij gezet en de gemeenteraad voorgesteld om voor een tweede keer te kiezen voor een tijdelijke huisvestingslocatie, en om de Luifelstede aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van 100 tot maximaal 150 statushouders vanaf 2017. De gemeenteraad besluit op 27 oktober of hij instemt met dit voorstel. Eerder is er al een informatieavond geweest over de Luifelstede voor de inwoners van de binnenstad van Nieuwegein.

Inwoners van de binnenstad gaven tijdens deze ainformatieavond aan dat zij zich maken over een mogelijke waardedaling van hun huis. De gemeente Nieuwegein laat weten: ‘Inwoners kunnen, zoals gebruikelijk bij ruimtelijke plannen, ook voor deze tijdelijke bestemming een claim met betrekking tot planschade indienen. Omwonenden kunnen hierover, na eventuele besluitvorming, contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 030, of gemeente@nieuwegein.nl.’

Op de website van de gemeente is het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade te vinden. De gemeente Nieuwegein: ‘Uit navraag bij makelaars blijkt overigens dat er geen directe relatie te leggen is tussen de vestiging van statushouders en de ontwikkeling van de huizenprijs in Zuilenstein.’

luifelstedemarkt

One thought on “Omwonenden Luifelstede kunnen planschade indienen als statushouders komen

  1. Erik

    Het zou de gemeente sieren als men pro-actief met voorstellen zou komen richting de bewoners

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk