Omgevingsvisie schetst beeld van Nieuwegein in 2040

De Omgevingsvisie ‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ is donderdag 1 april vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staat wat voor stad we in 2040 willen zijn en wat we gaan doen om dat te bereiken. Hoe blijft Nieuwegein een fijne stad om in te wonen en te werken? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst? Ruim 1000 inwoners, ondernemers en partners in de stad hebben meegedacht over de antwoorden op dit soort vragen.

Het Nieuwegein van de toekomst
De Omgevingsvisie is de leidraad voor de toekomst van Nieuwegein. In de visie staan de grote ruimtelijke uitdagingen voor onze stad, zoals voldoende passende woningen, toekomstbestendige bedrijventerreinen en groene, veilige wijken. In 2040 is Nieuwegein ook een energieneutrale en klimaatadaptieve gemeente.

Wethouder Hans Adriani: “Het Nieuwegein van de toekomst benut de kracht van twee werelden. We zijn in 2040 enerzijds een stad die voortbouwt op haar geschiedenis; hier kan jong en oud nog steeds betaalbaar en rustig wonen in groene, veilige en duurzame wijken. Anderzijds zijn we een stad die van aanpakken weet; waar City en de A12-zone voor nieuwe stedelijkheid en diversiteit zorgen. Een stad met duurzame bedrijventerreinen die de stad en de regio voorzien van innovaties, producten en werkgelegenheid.”

Maatwerk per wijk
De ambities uit de Omgevingsvisie maken we concreet in omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen. Daarbij wil de gemeente per wijk maatwerk leveren. Dat gaan we de komende jaren, in gesprek met inwoners, vormgeven. Deze werkwijze is niet nieuw in Nieuwegein. Er zijn al bestaande programma’s en projecten waarin we op deze manier samenwerken met inwoners. Bijvoorbeeld het programma Betere Buurten en de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen.

Samen met de stad aan de slag
Inwoners, ondernemers en partners in de stad vormen het Nieuwegein van nu en het Nieuwegein van straks. Daarom is de omgevingsvisie ook een uitnodiging om de stad met elkaar nog duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Bij plannen vanuit de stad die hieraan bijdragen denkt de gemeente graag mee.

Belangrijke stap voor de Omgevingswet
Het vaststellen van de Nieuwegeinse Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Deze nieuwe wet vervangt op 1 januari 2022 alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water. De Omgevingswet geeft de gemeente ruimte om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer lokale keuzes te maken voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie ‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ zijn onze keuzes voor Nieuwegein beschreven. De complete visie is hier te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk