Omgaan met dementie

Op vrijdag 17 juni vindt in het Ontmoetingscentrum Nieuwegein, Nedereindseweg 1 te Nieuwegein, van 14:00 tot 16:00 uur een lezing plaats over de omgang met moeilijk hanteerbaar gedrag zoals boosheid, achterdocht, angst, weerstand en wanen bij dementie.

Acteur Thomas Borggrefe heeft zich in het gedrag en de beleving van dementerende ouderen verdiept. Op basis van zijn eigen inzicht en intuïtie zal hij moeilijk hanteerbaar gedrag onder de aandacht brengen, zowel theoretisch als praktisch. Hij zal het gedrag laten zien en het publiek uitnodigen om hierop te reageren. Door er samen mee bezig te zijn zal enerzijds meer begrip voor het gedrag ontstaan en anderzijds gekeken worden hoe op de meest gunstige manier hierop ingespeeld kan worden.

Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein is opgezet ter ondersteuning voor thuiswonende licht dementerenden mensen en hun mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum organiseert jaarlijks een lezingcyclus rondom dementie. Deze lezing is de derde van acht lezingen over dementie in 2005. In de loop van het jaar zullen veel andere facetten van dementie nader worden belicht. Mantelzorgers, vrijwilligers en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator Annette Stock onder tel 030-630 16 20 op de maandag, woensdag en vrijdag of kijk op de website: www.ontmoetingscentrumnieuwegein.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren