Noodopvang asielzoekers Beursfabriek Nieuwegein verlengd met zes maanden

Het college heeft dinsdag 16 april besloten om van de crisisnoodopvang in de Beursfabriek een noodopvang te maken. Op dit moment worden op deze locatie 200 asielzoekers opgevangen. De crisisnoodopvang was in eerste instantie voor 30 dagen. Door het toenemend tekort aan opvangplekken heeft het COA een dringend beroep gedaan op de gemeente om de locatie langer open te houden. De noodopvang is open tot 18 oktober 2024.

Burgemeester Marijke van Beukering: “Ik vind het schrijnend om te zien dat asielzoekers buiten moeten slapen of van hot naar her door het land worden gereden. Met de overvolle asielzoekerscentra, het sluiten van grote opvanglocaties en een verder aanzwellende asielzoekersstroom wordt het komende maanden alleen nog maar erger. Hoewel een druppel op een gloeiende plaat, ben ik blij dat wij deze mensen tijdelijk een plek en rust kunnen geven in Nieuwegein.”

Ervaringen crisisnoodopvang
De crisisnoodopvang in de Beursfabriek verloopt tot nu toe zonder incidenten en het noodnummer bij overlast is in de afgelopen periode niet gebeld. Op 10 april is met omwonenden van de Beursfabriek gesproken over hun ervaringen met de crisisnoodopvang. Zij gaven aan geen overlast te ervaren. Door sommige aanwezigen zijn zorgen en gevoelens van onveiligheid geuit. Er waren ook aanwezigen die aangaven dat het goed is dat we als Nieuwegein hulp bieden en meerdere aanwezigen hebben zich aangemeld als vrijwilliger. De ervaringen van omwonenden zijn door het college meegewogen in het besluit.

Noodopvang
Nu de locatie langer dan 30 dagen in gebruik blijft, stopt de crisisnoodopvang en wordt de opvanglocatie een noodopvang. Er zijn dan meer voorzieningen nodig om de opvanglocatie geschikt te maken voor een langere periode en de kwaliteit van de locatie voor de asielzoekers te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan douches en toiletten in het gebouw in plaats van buiten, een recreatieruimte en een groter aanbod van activiteiten. Ook bij een noodopvang is er 24/7 beveiliging aanwezig en is de locatie via een telefoonnummer 24/7 bereikbaar bij calamiteiten.

Omgevingsvergunning
Voor de noodopvang in de Beursfabriek is een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen en beoordelen van de aanvraag door de gemeente kan maximaal acht weken duren. Om de noodopvang per 18 april te kunnen openen, heeft het college op 16 april een gedoogbesluit genomen. Daardoor hoeft de locatie niet dicht en hoeven de vluchtelingen niet verplaatst te worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk