Nieuwegeinse wijk Batau wordt aangepakt in kader van ‘Vitale Wijken’

De provincie en de gemeenten Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort gaan samenwerken aan een aanpak vitale wijken. Daarbij wordt gekeken wat een wijk nodig heeft op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling. De provincie Utrecht steunt deze samenwerking en treedt op als co-financier. Ook wordt er een regiodeal ingediend om het Rijk als partner hierbij te betrekken.

In Nieuwegein zou het gaan om het gebied rond het Muntplein en de Gebouwendrift. Het college heeft inmiddels de gemeenteraad gevraagd de cofinanciering van 4,1 miljoen voor de Regio Deal Vitale Wijken beschikbaar te stellen vanuit de Betere Buurten reserve, onder voorbehoud dat het Rijk de aanvraag voor de vitalisering van woonwijken toekent.

Het gaat goed met de provincie Utrecht. De centrale ligging met goede verbindingen en voorzieningen, de economische dynamiek en de aantrekkelijke omgeving maken Utrecht tot een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, studeren en recreëren. Toch profiteert niet iedereen daarvan. In sommige wijken ligt de kwaliteit van leven een stuk lager.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “We willen dat iedereen kan meedoen. Een economisch welvarende, sociale, gezonde, veilige en groene leefomgeving is van vitaal belang voor onze inwoners. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Om deze positieve kenmerken ook komende decennia te behouden én te versterken gaan we als regio samen aan de slag!”

INTEGRALE AANPAK VOOR VIER WIJKEN
Het gaat om een integrale aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie op vier wijken: Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. De aandachtspunten in deze vier wijken zijn divers.

SAMENWERKING MET HET RIJK
Gezien de breedte van de aanpak, is samenwerking met allerlei organisaties in de regio én met het Rijk nodig. De provincie vindt het van belang dat er een provinciebrede aanpak is op het thema vitale wijken en dat het Rijk daarbij intensief betrokken wordt. Daarom wordt het Rijk gevraagd de plannen als partner te steunen. Om dit te realiseren, wordt vandaag de Regio Deal Vitale wijken U16 ingediend bij het Rijk en wordt parallel daaraan een aanpak vitale wijken regio Amersfoort gestart.

VOORBEELD VOOR ANDERE WIJKEN
De aanpak van deze wijken kan straks een voorbeeld zijn voor andere wijken binnen de regio. RIVM en de Universiteit Utrecht worden betrokken om resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen en geleerde lessen op te halen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren