Nieuwegeinse gemeenteraad organiseert Week van de Democratie

Op donderdag 15 september aanstaande vindt de Internationale Dag van de Democratie plaats. In dat kader organiseert de Nieuwegeinse gemeenteraad in week 37 de Week van de Democratie.

De week zal in het teken staan van zichtbaarheid van de raad en verbinding met de inwoners van Nieuwegein. Daarom kunnen inwoners de hele week onder het genot van een kop koffie het gesprek aangaan met de raadsleden. Die staan in verschillende wijkwinkelcentra. Tijdens deze gesprekken hoopt de raad contact tot stand te brengen met inwoners uit alle hoeken van de samenleving.

Van toevallige voorbijganger tot vaste volger, de raadsleden willen met iedereen in gesprek. Daarom nodigt Nieuwegein in de Week van de Democratie de inwoners uit om te dineren met raadsleden en de Raadsvergadering bij te wonen etc. De raadsleden zullen ook één of meerdere scholen bezoeken en brengen zij graag onder de aandacht dat de fractievergaderingen openbaar zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie lanceren de gemeente Nieuwegein  in augustus een aparte pagina op haar website. Inwoners van Nieuwgeein kunnen zich vanaf dan ook aanmelden voor activiteiten via het  e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Door de Verenigde Naties is 15 september uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag van de Democratie’ (International Day of Democracy). Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor iedereen.

De waarden van vrijheid, mensenrechten en algemeen kiesrecht zijn essentieel voor de democratie. De democratie is op haar beurt de natuurlijke omgeving voor de bescherming en verwezenlijking van de mensenrechten. De band tussen democratie en mensenrechten is vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat:

“De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk