Nieuwegein zoekt materiaal over de nieuwe ‘hotspots’

Hotspots zijn onderwerpen die zijn vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders om alle (digitale) informatie over acht verschillende onderwerpen voor eeuwig te bewaren. Sinds 2017 is de gemeente verplicht een hotspotmonitor vast te stellen. Dit is een systeem om lokale archieven te waarderen: vernietigen of bewaren. Er zijn nu acht hotspots opgenomen in de Nieuwegeinse hotspotmonitor. En elke drie jaar worden deze aangevuld.

De volgende acht hotspots zijn vastgesteld:
1. Herdenkingen MH 17 gehouden in Nieuwegein
2. Ava & Inge. Informatie over opgravingen in Het Klooster
3. Bouw/opening derde kolk Beatrixsluizencomplex
4. Windpark Rijnenburg burgerinitiatie protesten ed.
5. Wi-Fi uitvinding in 1987 in Nieuwegein
6. Rijnhuizen: Dit is een uniek voorbeeld van kantoortransities in Nederland
7. Coronajaar 2021
8. Nieuwegein 50 jaar

Een van de hotspots: Ava & Inge (links) met rechts wethouder Ellie Eggengoor

Acquisitiebeleidsplan particuliere historische archieven
Door de hotspotmonitor blijven de gemeentelijke archieven van die bijzondere gebeurtenissen voor altijd bewaard. En vanaf 1 juli 2021 beschikt de gemeente Nieuwegein ook over een ‘Acquisitiebeleidsplan particuliere historische archieven’. Daarin staan de voorwaarden waaraan een archief moet voldoen om te worden opgenomen in de Nieuwegeinse archiefcollectie.

Oproep
Indien u archiefmateriaal, digitaal of op papier, heeft over één of meerdere hotspots, dan heeft onze gemeentearchivaris daar mogelijk interesse in. U kunt meer informatie opvragen via hotspotmonitor@nieuwegein.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook meer informatie opvragen over de hotspotmonitor en het acquisitiebeleidsplan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren