Nieuwegein zet zich in voor dierenwelzijn en krijgt o.a. een dierenvoedselbank

Het college van B&W legt de gemeenteraad het Actieprogramma Dierenwelzijn Nieuwegein 2021 voor. Met de uitvoering van dit nieuwe actieprogramma wil het college het welzijn van in het wild levende en als huisdier gehouden dieren verder verbeteren en beschermen. Daarnaast moet ook mogelijke overlast van dieren in de stad beheersbaar blijven.

Een deel van de maatregelen voeren worden al uitgevoerd en zullen worden voortgezet zoals de wettelijke opvangtaken. ‘Maar we zien ook nieuwe kansen om het welzijn van dieren te bevorderen. Zoals het chippen van de huiskat en een dierenvoedselbank’ aldus het college.

Dierenvoedselbank
Voor inwoners met een kleine beurs zijn de kosten van een bezoek aan de dierenarts soms een drempel om het huisdier goede medische zorg te geven.

Zoals al in de gemeente Utrecht gebeurt, wil ook Nieuwegein daarom in gesprek met dierenartsen om voor bezitters van de stadspas korting te verkrijgen op een consult of behandeling bij een dierenarts. Ook gaan we na of en onder welke voorwaarden een dierenvoedselbank in Nieuwegein mogelijk is.

“De Partij voor de Dieren vindt de oprichting van een voedselbank voor dieren een goed initiatief. Mensen met een minimuminkomen kunnen zo alsnog voor hun huisdieren zorgen. Wij pleiten er echter ook voor dat verkopers van gezelschapsdieren goede voorlichting geven bij de aanschaf van een dier, zodat de koper het dier op een welzijnsvriendelijke manier kan houden en weet dat het houden van een gezelschapsdier kosten met zich mee brengt” zo laat Willem van der Steeg, provinciale statenfractie Partij voor de Dieren onze redactie weten.

Chippen huiskat
Samen met het dierenasiel wil de gemeente kijken hoe eigenaren van niet gechipte huiskatten gestimuleerd kunnen worden hun dier te laten chippen. Door katten te laten chippen en de eigenaar te registreren kan de eigenaar van een gevonden kat of hond worden gevraagd zijn dier op te komen halen uit het asiel. Hierdoor daalt het aantal zwerfkatten. Katten hoeven niet verplicht gechipt te worden zoals dat wel geldt voor honden.

Balans tussen natuur en overlast
Ook is sinds enkele jaren aandacht voor afscherming van broedende zwanen voor honden en mensen, zodat de zwanen omwonenden niet lastig kunnen vallen, maar inwoners wel kunnen genieten van natuur in de stad.

In Nieuwegein zijn er gebieden met grote populaties ganzen, onder meer bij de Galecopperzoom, De Rietput in park Oudegein en het eilandje bij de Hofweide tussen Batau-Noord en Galecop. Met de jonge ganzen trekken de ouders naar naastgelegen gebieden en zorgen voor overlast bij inwoners, sportverenigingen of ondernemers. In het voorjaar wil de gemeente daarom de ganzenpopulatie beheersbaar houden via nestreductie van ganzeneieren.

Wettelijke opvangtaken
De gemeente wil haar wettelijke taken uitbesteden aan stichting Dierenopvangcentrum Reijerscop en Vogelopvang Utrecht. De stichting bestaat uit een dierenambulance en dierenasiel Reijerscop. Naast de opvang van katten en honden zorgt de stichting ook voor hulp en opvang van egels en schildpadden. Vogelopvang Utrecht is een opvangcentrum voor gewonde vogels uit de regio waar onze inwoners ook gewonde (water)vogels naar toe brengen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk