Nieuwegein waarheen?

Verleden week ging het in mijn column over "binnenstad waarheen?" Maar na het lezen van de kadernota 2007 voor het jaar 2008 is het waarheen ook in de titel van deze week toepasselijk. In plaats van een aantal speerpunten voor 2008 verrast de kadernota ons onder anderen met een opgewekt plan getiteld: “Oud voor nieuw”.Ten eerste gaat dat niet over 2008 maar over een langere periode. Ten tweede is het een bijzonder ingrijpend programma voor ons Nieuwegeiners. Het kader waarin dit plan geplaatst is, is de angst voor een stad met minder dan 60.000 inwoners. Dat fenomeen zou de uitkering uit het gemeentefonds verminderen, onze voorzieningen bedreigen en dus moet er bezuinigd worden. “Weer bezuinigen”, constateert de Molenkruier bijna vermoeid. “Weer een project”, zeg ik er dan achteraan. Want, projecten in Nieuwegein hebben de onhebbelijkheid om eeuwig te duren en veel meer te kosten dan ooit is voorzien. Het invullen daarvan laat ik aan u over. Het is trouwens niet moeilijk."Oud voor nieuw" wordt vaag onderbouwd en vooral voorzien van de opmerking dat we er in het najaar verder over praten. Ondertussen mag de gemeenteraad aan deze kadernota wel zijn goedkeuring geven over de grote bedragen: zo’n 15 miljoen voor de eerste vijf jaar. Die volgorde is, behalve kennelijk voor dit college, heel merkwaardig. Geef eerst maar toestemming voor de uitgaven en dan vullen we later wel in wat het allemaal precies wordt.Ook vinden wij het bedrag excessief. Die uitgaven tegenover de noodzaak om te bezuinigen, vooruitlopend op verminderde inkomsten? Dot alles om te pogen toch boven de 60.000 inwoners te blijven. Dit lukt op termijn toch niet, ondanks het bouwen van 1.600 extra woningen. Dat komt door de samenstelling van onze bevolking. Waarbij de eventuele inkomstenderving op generlei wijze is berekend of verduidelijkt. Het is toch allemaal wel heel lichtvaardig!Wat ons betreft is het noodzakelijk om eerst maar eens een gedegen berekening te maken van de verminderende opbrengsten in het geval de stad maar uit 55.000 inwoners bestaat. Vergelijk dat met de enorme uitgaven die er nu gepland worden. Misschien zijn er vele andere manieren om een eventuele inkomstenvermindering te beteugelen. Laten we dat eerst maar eens goed bekijken, in plaats van deze haastige spoed.Moeten die 1.600 huizen dan niet gebouwd worden? Dat is gezien de omvang van de woningnood natuurlijk niet realistisch. Alle gemeentes van de provincie Utrecht worden geacht een bijdrage te leveren voor die circa 60.000 huizen die er bij moeten komen. Maar er wordt hard gewerkt aan een structuurvisie, waaruit verdere plannen ontwikkeld kunnen worden. Laten we dat eerst afronden. We hebben het in deze gemeente al moeite genoeg om een project af te maken, laat staan twee tegelijk. Dus “Oud voor nieuw” en structuurvisie niet tegelijk doen, want dan loopt het ene project het andere voor de voeten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!